Інші правила дивись тут...

У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак м'якшення: київський, вінницький, бузький.

Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові, проте ь після них не пишуть: уманський, селянський

Але м'якість звука [л'] перед суфіксом -ськ- позначають знаком м'якшення: сільський, польський, подільський.

Інші правила дивись тут...