Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Числівник - це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі.

Числівники відповідають на питання скільки? (один, п'ять, десять, триста) і який? котрий? (перший, шостий, сотий).

 

Розрізняють кількісні числівники, що відповідають на питання скільки?,  та порядкові числівники, що відповідають на питання який? котрий? яка? котра? яке? котре? які? котрі?  

Слова багато, безліч, чимало та ін. також відповідають на питання скільки?, але означають загальну, невизначену числом кількість предметів  це також числівники.

 

У числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад -над-: одина́дцять, двана́дцять, чотирна́дцять, одина́дцятий, двана́дцята тощо.

 

ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Так вимовляється, змінюється й пишеться числівник 1

Числівник один змінюється за числами (один – одні, одна – одні, одне – одні), родами в однині (один, одна, одне), відмінками.

Відмінок

Питання

Однина

Множина

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Н.в.

скільки?

один

одна

одне (одно)

одні

Р.в.

скількох?

одного

одної (однієї)

одного

одних

Д.в.

скільком?

одному

одній

одному

одним

Зн.в.

 

одного

одну

одне (одно)

одні

Ор.в.

скількома?

одним

одною (однією)

одним

одними

М.в.

на скількох?

на одному

на одній

на одному

на одних

 

Так вимовляються, змінюються й пишуться числівники 2, 3, 4

Числівник два змінюється за родами в однині (два, дві, два), відмінками.

Числівники три, чотири мають тільки множину, змінюються за відмінками.

Відмінок

Питання

Тільки однина для 2

Тільки множина для 3,4

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Н.в.

скільки?

два

дві

два

три, чотири

Р.в.

скількох?

двох

двох

двох

трьох, чотирьох

Д.в.

скільком?

двом

двом

двом

трьом, чотирьом

Зн.в.

скільки? скількох?

два

дві

два

трьох, чотирьох

Ор.в.

скількома?

двома

двома

двома

трьома, чотирма

М.в.

на скількох?

на двох

на двох

на двох

на трьох, чотирьох

 

Так вимовляються, змінюються й пишуться числівники 5–20, 30, 50, 60, 70, 80

Ці числівники змінюються за відмінками. У числівниках 20, 30, 50, 60, 70, 80 змін не зазнає перша частина, а лише друга частина. При відмінюванні числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят змінюється тільки закінчення: сімдесят — сімдесяти, шістдесят — шістдесяти. 

Відмінок

Питання

Числівники

Н.в.

скільки?

п’ять, п'ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т, вісімдеся́т

Р.в.

скількох?

п’яти (п’ятьох), п'ятдесяти́ (п’ятдесятьо́х), шістдесяти́ (шістдесятьо́х), сімдесяти́ (сімдесятьо́х), вісімдесяти́ (вісімдесятьо́х)

Д.в.

скільком?

п’яти (п’ятьом), п’ятдесяти́ (п’ятдесятьо́м), шістдесяти́ (шістдесятьо́м), сімдесяти́ (сімдесятьо́м), вісімдесяти́ (вісімдесятьо́м)

Зн.в.

як Н.в. або Р.в.

 

Ор.в.

скількома?

п’ятьма (п’ятьома), п’ятдесятьма́ (п’ятдесятьома́), шістдесятьма́ (шістдесятьома́), сімдесятьма́ (сімдесятьома́), вісімдесятьма́ (вісімдесятьома́)

М.В.

на скількох?

на п'яти (п’ятьох),  п'ятдесяти́ (п’ятдесятьо́х), шістдесяти́ (шістдесятьо́х), сімдесяти́ (сімдесятьо́х), вісімдесяти́ (вісімдесятьо́х)

 

Так вимовляються, змінюються й пишуться числівники 40, 90, 100

Числівники сорок, дев’яносто, сто у всіх відмінках, крім називного та знахідного, мають однакову форму сорока, дев'яноста, ста. 

Числівники сорок, дев'яносто і сто при змінюванні мають закінчення -а.

Відмінок

Питання

Числівники

Н.в.

скільки?

сорок, дев’яносто, сто

Р.в.

скількох?

сорока, дев’яноста, ста

Д.в.

скільком?

сорока, дев’яноста, ста

Зн.в.

скільки?

сорок, дев’яносто, сто

Ор.в.

скількома?

сорока, дев’яноста, ста

М.В.

на скількох?

на сорока, дев’яноста, ста

 

З прийменниками від, до числівники пиши у родовому відмінку (до п'ятдесяти, від сімдесяти, до шістдесяти, від вісімдесяти)

 

НАПИСАННЯ ЧИСЛОВИХ ВИРАЗІВ ПРОПИСОМ

До скількох? додати скільки? дорівнює скільком?

До п'ятнадцяти додати тридцять дорівнює сорока п'яти (15 + 30 = 45).

До п’ятдесяти додати двадцять дорівнює сімдесяти (50 + 20 = 70)

Сума скількох? з скількома? дорівнює скільком?

Сума двадцяти з п’ятьма дорівнює двадцяти п’яти (20 + 5 = 25)

Сума п’ятнадцяти з тридцятьма дорівнює сорока п’яти (15 + 30 = 45)

Скільки? додати скільки? дорівнює скільком?

Сорок додати тридцять п’ять дорівнює сімдесяти п’яти (40 + 35 = 75)

Сорок два додати дванадцять дорівнює п’ятдесяти чотирьом (42 + 12 = 54)

Скільки? плюс скільки? дорівнює скільком?

П’ятдесят два плюс одинадцять дорівнює шістдесяти трьом (52 + 11 = 63)

Тридцять вісім плюс тринадцять дорівнює п’ятдести одному (38 + 13 = 51)

 

Від скількох? відняти скільки? дорівнює скільком?

Від п’ятдесяти відняти п’ять дорівнює сорока п'яти (50 – 5 = 45)

Від сімдесяти відняти двадцять дорівнює п'ятдесяти (70 – 20 = 50).

Різниця між скількома? і скількома? дорівнює скільком?

Різниця між п’ятдесятьма і п’ятьма дорівнює сорока п’яти (50 – 5 = 45)

Різниця між тридцятьма двома і двадцятьма двома дорівнює десяти (32 – 22 = 10)

Скільки? мінус скільки? дорівнює скільком?

П’ятдесят два мінус одинадцять дорівнює сорока одному (52 – 11 = 41)

Тридцять вісім мінус тринадцять дорівнює двадцяти п’яти (38 – 13 = 25)

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ змінюються за родами (перший, перша, перша), числами (друга – другі, друга – другі, друге – другі), відмінками.

 

НАЗИВАЄМО час доби.

В українській мові годину завжди вказуємо числівником, який відповідає на питання котра? (сьома, восьма …), а хвилини та секунди — на питання скільки? (двадцять п’ять, десять …)одинадцята (година) десять (хвилин); шоста (година) тридцять (хвилин).

Щоб дізнатися про час, завжди запитуй так: Котрá зараз година? О котрій годині?

Не можна казати: сім тридцять; пів восьмого; двадцять хвилин десятої; без п’яти шість; в одинадцятій годині. 

 

5 КЛАС

Лексичне значення числівника: називає кількість.

Граматичне значення числівника: виступає членом речення (додатком, означенням).

Морфологічне значення числівника: зміна за відмінками, частково числами і родами.

 

Розряди числівників за значенням кількісні (власне кількісні, збірні, дробові, неозначені) та порядкові.

Групи числівників

Визначення

Приклади

Кількісні числівники

Називають певну кількість предметів

Один, чотири, десять

Кількісно-збірні (або просто збірні)

називають певну кількість як неподільну сукупність предметів

Від двоє до двадцятеро і тридцятеро, обидва, обоє, обидві

Кількісно-дробові (або  просто дробові) числівники

називають точно фіксовану кількість частин від цілого.

Складаються із кількісного числівника (у чисельнику) і порядкового (у знаменнику), можуть поєднуватися з кількісним числівником при наявності цілих одиниць; також зараховуються числівник півтора, півтори, півтораста.

Три п'ятих, дві третіх, три цілих три п'ятих, шість цілих дві п’ятих, півтора, півтори, півтораста

Неозначено-кількісні числівники

вказують на невизначену, нефіксовану кількість чогось.

Числівники мало, чимало, багато співзвучні із прислівниками, а числівники стільки, скільки - із займенниками, їх належність до частини мови визначається на основі контексту. 

Багато, небагато, мало,  немало, чимало, кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот, стільки, скільки

Я багато (прислівник, не вказаний відповідний предмет) працюю.

Багато (числівник кількості людей) прийшло людей.

Порядкові числівники

Називають певний порядок числа при лічбі

Перший, четвертий, десятий, ...

 

Числівники за будовою

Назва

Будова

Приклади

прості

складаються з однієї основи

один – десять, а також сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль; обоє, двоє – десятеро; кілька, декілька, багато, небагато, мало,  немало, чимало, стільки, скільки; перший –десятий, тисячний, сотий

складні

складаються з двох основ

одинадцять – дев'ятнадцять, назви сотень від двісті до дев'ятсот; обидва, обидві, одинадцятеро - двадцятеро, тридцятеро; півтора, півтори, півтораста; кільканадцять, кількадесят, кількасот; одинадцятий – двадцятий

складені

складаються з двох і більше простих і складних числівників

сто двадцять три, п’ять цілих і сім десятих, вісімдесят чотири.

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини (тисячі девятистам одному)

У складених порядкових числівниках відмінюється лише остання частина (у тисяча дев’ятсот першому, сорок шостим).

Інші правила дивись тут...