Інші завдання дивись тут... 

Вправа 1 Складіть (на свій вибір) скорочені структурні формули кількох гомологів метану. С2H6, C3H8, C4H10C5H12

 

Вправа 2 Назвіть гомологи метану за їхніми скороченими структурними формулами:

а) бутан

б) гексан

в) гептан

г) декан

 

Вправа 3 Проаналізуйте склад і будову органічних речовин, моделі молекул яких зображено на рисунку 1.1, та скласифікуйте їх на:

Алкани

2 С2Н6 

7 СН4

Алкени 3 С2Н4
Алкіни 5 С2Н2

Одноатомний 

спирт

1 CH3OH

4 C2H5OH

Багатоатомний спирт

8 C3H5(OH)3

Карбонова

кислота

9 CH3―COOH
Амінокислота 6 H2NCH2COOH

Зазначте назви органічних речовин:

1 метанол

2 етан

3 етен

4 етанол

5 етин

6 аміноетанова кислота

7 метан

8 гліцерол

9 етанова кислота

 

Вправа 4 Перетворіть наведені далі схеми на хімічні рівняння:

а) CH4 + 2O2СO2 + 2H2O

б) C3H8 + 5O23CO2 + 4H2

в) 2C4H10 + 13O28CO2 + 10H2O

г) CH4 + Cl2CH3Cl + HCl

д) C2H4 + H2C2H6

е) C2H2 + H2C2H4

є) C2H4 + Br2C2H4Br2

ж) C2H2 + 2Br2C2H2Br4

з) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

и) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

і) CH3COOH +Na2CO3 CH3COONa + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...