Інші розв'язники дивись тут...

Авторський розв'язник (гдз / відповіді /ответы)

до підручника Лашевська Г.А. та ін. 

"Хімія 10 клас"

 § 30  ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 РОКУ § 31

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1 Склад, властивості, застосування деяких представників вуглеводнів, оксигеноі нітрогеновмісних органічних речовин

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2 Поняття про явище ізомерії та ізомери. Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу та хімічної будови молекул

§ 3 Ковалентні карбон­-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук

§ 4 Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Тема 2. Вуглеводні

§ 5 Класифікація вуглеводнів

§ 6 Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

§ 7 Алкани – ациклічні насичені вуглеводні. Будова їхніх молекул, ізомерія

§ 8 Систематична номенклатура алканів

§ 9 Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

§ 10 Хімічні властивості алканів

§ 11 Алкени та алкіни. Хімічні властивості етену та етину

§ 12 Бензен: молекулярна і структурна формули. Арени. Фізичні та хімічні властивості бензену

§ 13 Методи добування алканів, етену, етину, бензену. Взаємозв’язок між вуглеводнями

§ 14 Застосування вуглеводнів

Тестовий контроль знань з теми "Вуглеводні"

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 15 Спирти

§ 16 Добування етанолу. Застосування спиртів

§ 17 Фенол

§ 18 Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

§ 19 Альдегіди

§ 20 Карбонові кислоти

§ 21 Естери

§ 22 Жири

§ 23 Вуглеводи

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач

Тестовий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 24 Аміни

§ 25 Анілін

§ 26 Амінокислоти

§ 27 Білки

Тестовий контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 28 Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери

§ 29 Пластмаси

§ 30 Каучуки, гума

§ 31 Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування

§ 32 Уплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства

Тема 6. Багатоманітність органічних речовин та зв’язки між їхніми класами

§ 33 Зв’язки між класами органічних речовин

§ 34 Загальні поняття про біологічно активні речовини

§ 35 Роль органічної хімії в розв’язуванні енергетико-сировинної проблеми

§ 36 Роль органічної хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів

Тестовий контроль знань з теми "Синтетичні речовини ..."

 

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші розв'язники дивись тут...