Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ 

до підручника Лашевська Г.А. та ін. "Хімія 10 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 РОКУ

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не використовувати на інших сайтах!

Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1 Склад, властивості, застосування деяких представників вуглеводнів, оксигеноі нітрогеновмісних органічних речовин

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2 Поняття про явище ізомерії та ізомери. Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу та хімічної будови молекул

§ 3 Ковалентні карбон­-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук

§ 4 Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Тема 2. Вуглеводні

§ 5 Класифікація вуглеводнів

§ 6 Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

§ 7 Алкани – ациклічні насичені вуглеводні. Будова їхніх молекул, ізомерія

§ 8 Систематична номенклатура алканів

§ 9 Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

§ 10 Хімічні властивості алканів

§ 11 Алкени та алкіни. Хімічні властивості етену та етину

§ 12 Бензен: молекулярна і структурна формули. Арени. Фізичні та хімічні властивості бензену

§ 13 Методи добування алканів, етену, етину, бензену. Взаємозв’язок між вуглеводнями

§ 14 Застосування вуглеводнів

Тестовий контроль знань з теми "Вуглеводні"

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 15 Спирти

§ 16 Добування етанолу. Застосування спиртів

§ 17 Фенол

§ 18 Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

§ 19 Альдегіди

§ 20 Карбонові кислоти

§ 21 Естери

§ 22 Жири

§ 23 Вуглеводи

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач

Тестовий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 24 Аміни

§ 25 Анілін

§ 26 Амінокислоти

§ 27 Білки

Тестовий контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 28 Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери

§ 29 Пластмаси

§ 30 Каучуки, гума

§ 31 Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування

§ 32 Уплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства

Тема 6. Багатоманітність органічних речовин та зв’язки між їхніми класами

§ 33 Зв’язки між класами органічних речовин

§ 34 Загальні поняття про біологічно активні речовини

§ 35 Роль органічної хімії в розв’язуванні енергетико-сировинної проблеми

§ 36 Роль органічної хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів

Тестовий контроль знань з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини»

Зеленим кольором до всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...