Інші завдання дивись тут... 

Вправа 1 Які найважливіші методи наукового пізнання? Хімічний аналіз, синтез, моделювання

 

Вправа 2 Які речовини називають ізомерами? Ізомери – речовини з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою і, як наслідок, різними властивостями

 

Вправа 3 У чому суть явища ізомерії? У існуванні ізомерів, тобто речовин, що мають однакові молекулярні формули, але різну будову, а тому й різні властивості

 

Вправа 4 Чому виникають нові теорії? Бо відкривають чимало фактів,  які не можна пояснити в межах існуючих теоретичних уявлень, тобто вони потребують наукового пояснення

 

Вправа 5 Яке основне положення теорії хімічної будови? Властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього якісного та кількісного складу, а й від будови молекул

 

Вправа 6 Яке значення створення теорії хімічної будови органічних сполук? На основі теорії хімічної будови органічних речовин було узагальнено накопичений наукою фактичний матеріал органічної хімії, пояснено причину ізомерії, передбачено і добуто невідомі раніше сполуки. Отже, теорія хімічної будови поглибила уявлення про природу органічних речовин і сприяла розвитку органічної хімії

 

Вправа 7 Висловте припущення щодо однієї з причин різноманітності органічних речовин і поясніть його. Ізомерія є однією з причин різноманітності й численності органічних сполук. Це явище існування ізомерів, тобто різних речовин, що мають однакову молекулярну формулу

 

Вправа 8 Учнівство 10 класу посперечалось: одні стверджували, що неорганічні речовини можна добути з органічних, і навпаки. Інші заперечували такі можливості. Долучіться до дискусії, аргументуйте свою позицію. 

Між органічними та неорганічними сполуками існує взаємозв’язок, який зумовлений можливістю їх взаємного перетворення. Неорганічні речовини (чадний та вуглекислий гази, сажа) утворюються під час повного чи неповного згоряння органічних речовин. Органічні речовини також можна добути з неорганічних, зокрема, вуглеводні і метанол добувають із синтез-газу (суміш СО і Н2) за наявності каталізатора, нагріванням вуглецю з воднем можна синтезувати метан, етин можна добути з кальцій карбіду. З неорганічних речовин води й вуглекислого газу в процесі фотосинтезу в зелених рослинах утворюється органічна речовина глюкоза

 

Вправа 9 Доведено, що аромат ванілі заспокоює й зменшує стрес. Цей запах також використовують для ароматизування помешкань і відлякування комарів. Речовина, що зумовлює запах ванілі, – ванілін (1). Поміркуйте та поясніть, чи можливо таке, що речовина (2) з таким самим якісним і кількісним складом майже не пахне. Можливо. Мова йде про ізомери - речовини з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою й, відповідно, різними властивостями

 

Вправа 10 Проаналізуйте формули речовин (рис. 2.7), порівняйте їх з формулами, зображеними на рисунку 2.6. Якого висновку ви дійшли? Аргументуйте його. Хімічні формули цих речовин однакові, але атоми в молекулах цих речовин сполучені в різній послідовності, тобто різною є будова молекул цих речовин, тому вони є ізомерами

Інші завдання дивись тут...