Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Укажіть загальну структурну формулу одноосновних карбонових кислот.

А R—OH 

Б R—СООH

В R—СHO 

Г Ar—OH

Відповідь: Б

 

Завдання 2 Якою літерою у підручнику позначено модель молекули насиченого одноатомного спирту?

Відповідь: Г

 

Завдання 3 Укажіть характеристичну групу альдегідів.

А OH 

Б СООR 

В СООH

Г СOH

Відповідь: Г

 

Завдання 4 Укажіть структурну формулу естеру (дивись у підручнику).

Відповідь: Б

 

Завдання 5 Алгоритм складання назви естеру позначено літерою

А алкан + аль 

Б металічний елемент + алкан + оат 

В алкан + ол

Г алкіл + алкан + оат

Відповідь: Г

 

Завдання 6 Взаємодія етанолу з натрієм є

А ендотермічною реакцією 

Б реакцією заміщення 

В реакцією приєднання

Г оборотною реакцією

 

Завдання 7 Гліцерол є

А ненасиченим триатомним спиртом

Б насиченим одноатомним спиртом

В одним з продуктів гідролізу тристеарину

Г одним з продуктів гідролізу метилетаноату

Відповідь: В

 

Завдання 8 Гліцерол відрізняється від етанолу тим, що

А реагує з натрієм 

Б реагує з купрум (ІІ) гідроксидом

В вступає в реакцію повного окиснення 

Г вступає в реакції естерифікації

Відповідь: Б

 

Завдання 9 Фенол відрізняється від метанолу тим, що

А легко окиснюється на повітрі 

Б не реагує з лужними металами 

В не має характерного запаху

Г є сильною кислотою

Відповідь: Г

 

Завдання 10 Метанова кислота відрізняється від етанової тим, що

А вступає в реакцію «срібного дзеркала»

Б не реагує з магнієм

В не має характерного запаху

Г утворює білий осад під дією бромної води

Відповідь: А

 

Завдання 11 З-­поміж речовин, формули яких наведено, укажіть ту, у якої кислотні властивості виражені найсильніше.

А СН3СООН 

Б НСООН 

В С6Н5ОН 

Г Н2СО3

Відповідь: Б

Насичені одноосновні карбонові кислоти слабкі, тому в повних йонних рівняннях їх, за винятком метанової кислоти, записують у молекулярній формі

 

Завдання 12 З­-поміж речовин, формули яких наведено, укажіть ту, у якої кислотні властивості виражені найслабше.

А СН3СООН 

Б НСООН 

В С6Н5ОН 

Г Н2СО3

Відповідь: В

Усі, окрім фенолу, діють на індикатори.

 

Завдання 13 Метилетаноат ізомерний

А пропаналю 

Б пропан-­2-­олу 

В пропан-­1,2­-діолу

Г пропановій кислоті

Відповідь: Г

Ізомери мають однакову молекулярну формулу (С3Н6О2)

 

Завдання 14 Проаналізуйте твердження.

І. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є мило.

ІІ. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є гліцерол.

Визначте, чи є поміж них правильні.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 15 Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є

А фруктоза 

Б глюкоза 

В декстрин 

Г сахароза

Відповідь: Б

 

Завдання 16 Проаналізуйте твердження.

І. Жири за своєю природою є естерами.

ІІ. Одним з продуктів гідролізу будь­-якого естеру є гліцерол.

Визначте, чи є поміж них правильні.

А правильне лише І

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: А

 

Завдання 17 Проаналізуйте твердження.

І. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є маргарин.

ІІ. Одним з продуктів лужного гідролізу тристеарину є стеаринова кислота.

Визначте, чи є поміж них правильні.

А правильне лише І

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Г

 

 

Завдання 18 Проаналізуйте твердження.

І. Сік стиглого яблука від соку недозрілого можна відрізнити, використавши амоніачний розчин аргентум (І) оксиду.

ІІ. Сік стиглого яблука від соку недозрілого можна відрізнити, використавши водноспиртовий розчин йоду.

Визначте, чи є поміж них правильні.

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 19 Молекулярна формула насиченого одноатомного спирту – це

А С3Н8О2 

Б С5Н12О 

В С2Н4О2 

Г С3Н4О

Відповідь: Б

Загальна формула одноатомних спиртів: СnH2n+2O

 

Завдання 20 Укажіть речовину, у молекулі якої немає карбонільної групи.

А метанова кислота 

Б метаналь 

В етанова кислота 

Г етаналь

Відповідь: В

Карбонільну групу можна вилідити у складі альдегідної групи

 

Завдання 21 Укажіть речовину, яка відновлює срібло з амоніачного розчину аргентум (І) оксиду.

А сахароза 

Б етанол 

В крохмаль 

Г етаналь

Відповідь: Г

Є якісною реакцією на альдегіди

 

Задання 22 Скільки з­-поміж наведених речовин – метанова кислота, водень, магній, купрум (ІІ) гідроксид – реагує з етаналем?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: 

Водень, купрум (ІІ) гідроксид

 

Завдання 23 Водневі зв’язки не утворюються між молекулами

А води 

Б етанолу 

В гліцеролу 

Г етаналю

Відповідь: Г

 

Завдання 24 Моносахаридом є

А глюкоза 

Б сахароза 

В крохмаль 

Г целюлоза

Відповідь: А

 

Завдання 25 Для скількох речовин з­-поміж наведених – крохмаль, сахароза, глюкоза, целюлоза – можлива реакція гідролізу?

А 1 

Б 2 

В 3

Г 4

Відповідь: В

Крохмаль, сахароза, целюлоза

 

Завдання 26 Для скількох речовин з-­поміж наведених – триолеїн, тристеарин, етилетаноат, фенол – можлива реакція гідролізу?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: В

Триолеїн, тристеарин, етилетаноат  

 

Завдання 27 Для скількох речовин з-­поміж наведених – етаналь, триолеїн, тристеарин, пропаналь – можлива реакція гідрування?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: В

Етаналь, триолеїн, тристеарин. Реакція етаналю з воднем є реакцією відновлення

 

Завдання 28 Для скількох речовин з-поміж наведених – фенол, триолеїн, тристеарин, етанол – можлива реакція з лугом?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: В

Фенол, триолеїн, тристеарин  

 

Завдання 29 Для скількох речовин з­-поміж наведених – фенол, триолеїн, тристеарин, сахароза – можлива реакція з бромною водою?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: А

Фенол

 

Завдання 30 Скільки речовин з-­поміж наведених – фенол, крохмаль, гліцерол, целюлоза – під дією водно­спиртового розчину йоду набувають синього кольору?

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4

Відповідь: А

Крохмаль

Інші завдання дивись тут...