Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Укажіть характеристичну групу амінів.

А –NH2 

Б –COOH 

В –CHO 

Г –NH–COO–

Відповідь: А

 

Завдання 2 Укажіть формулу метанаміну.

А C6Н5NH2 

Б C2Н5NH

В NH2C6Н4NH2 

Г CН3NH2

Відповідь: Г

 

Завдання 3 Укажіть формулу аніліну.

А C6Н5NH2 

Б C2Н5NH2 

В NH2C6Н4NH2 

Г NH2C2Н4NH2

Відповідь: А

 

Завдання 4 Продуктами повного окиснення (горіння) метанаміну є речовини, формули яких

А N2, H2, CО 

Б NО, H2О, CО 

В NО2, H2, CО2 

Г N2, H2О, CО2

Відповідь: Г

 

Завдання 5 Продуктами повного окиснення (горіння) аніліну є речовини, формули яких

А N2, H2, CО 

Б N2, H2О, CО

В NО2, H2, CО2 

Г NО, H2О, CО

Відповідь: Б

 

Завдання 6 Проаналізуйте твердження.

І. Аміни – органічні основи

ІІ. Анілін у водному розчині не діє на фенолфталеїн

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 7 Проаналізуйте твердження.

І. Нижчі аміни не розчиняються у воді

ІІ. Вищі аміни мають специфічний «рибний» запах

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Г

 

Завдання 8 Проаналізуйте твердження.

І. Анілін не реагує з бромною водою

ІІ. Метанамін реагує з гідроген бромідом

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ

В обидва правильні 

Г немає правильних

Відповідь: Б

 

Завдання 9 Проаналізуйте твердження.

І. Анілін реагує з хлоридною кислотою

ІІ. Метанамін – органічна основа

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 10 Реакція аніліну з бромом у водному розчині супроводжується

А утворенням білого осаду 

Б виділенням амоніаку

В утворенням чорного осаду

Г виділенням карбон (IV) оксиду

Відповідь: А

 

Завдання 11 Правильне твердження щодо метанаміну записано в рядку

А за температури 20–25 °С і атмосферного тиску є рідиною

Б негорюча речовина

В реагує з лугами

Г у його водному розчині фенолфталеїн набуває малинового кольору

Відповідь: Г

 

Завдання 12 Правильне твердження щодо аніліну записано в рядку

А за температури 20–25°С та атмосферного тиску є рідиною

Б негорюча речовина

В реагує і з лугами, і з кислотами

Г у його водному розчині фенолфталеїн набуває малинового кольору

Відповідь: А

 

Завдання 13 Анілін у промисловості добувають

А відновленням нітробензену

Б тримеризацією етанаміну

В окисненням нітробензену

Г димеризацією пропанаміну

Відповідь: А

 

Завдання 14 Правильне твердження щодо аніліну записано в рядку

А є аліфатичним аміном 

Б легко окиснюється

В реагує з водою

Г виявляє кислотні властивості

Відповідь: Б

 

Завдання 15 Правильне твердження щодо гліцину записано в рядку

А реагує з хлоридною кислотою

Б не реагує з натрій гідроксидом

В не може утворювати пептидні зв’язки

Г за температури 20–25 °С і атмосферного тиску є газом

Відповідь: А

 

Завдання 16 Унаслідок дії концентрованої нітратної кислоти на білок

А утворюється чорний осад 

Б з’являється фіолетове забарвлення 

В утворюється речовина жовтого кольору

Г з’являється зелене забарвлення

Відповідь: В

 

Завдання 17 Унаслідок дії свіжодобутого купрум (ІІ) гідроксиду на білок

А утворюється цегляно­-червоний осад 

Б з’являється фіолетове забарвлення 

В утворюється білий осад

Г з’являється зелене забарвлення

Відповідь: Б

 

Завдання 18 Проаналізуйте твердження.

І. Амінокислоти є продуктами гідролізу білків

ІІ. Денатурація білка супроводжується руйнуванням вторинної, третинної та четвертинної структур

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Б

 

Завдання 19 Проаналізуйте твердження.

І. Унаслідок гідролізу білка утворюються амінокислоти

ІІ. Унаслідок нагрівання альбумін зсідається (зазнає денатурації)

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

Альбуміни – прості глобулярні білки, які містяться в яєчному білку, сироватці крові, молоці й насінні рослин. 

 

Завдання 20 Проаналізуйте твердження.

І. Амінокислоти – амфотерні сполуки

ІІ. У білках амінокислотні залишки сполучені водневими зв’язками

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: А

Інші завдання дивись тут...