Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Укажіть формулу поліетилену.

А [–CH2–CH2–]n 

Б [CH–CH]n

В [CH3–CH3]n

Г [–CH–CH–]n

Відповідь: А

 

Завдання 2 Укажіть елементарну структурну ланку поліетилену.

А –CH2–CH2– 

Б CH≡CH 

В –CH2– 

Г CH2=CH2

Відповідь: А

 

Завдання 3 Мономером поліетилену є речовина складу

А СН4 

Б С2Н2 

В С2Н4 

Г С2Н6

Відповідь: В

 

Завдання 4 Поліетилен

А токсичний 

Б проводить струм 

В масний на дотик

Г хімічно активний

Відповідь: В

 

Завдання 5 Найраціональнішим способом утилізації відходів поліетилену є

А спалювання 

Б захоронення на звалищах 

В рециклізація

Г скидання у водойми

Відповідь: В

Рециклінг - повторне використання

 

Завдання 6 Які компоненти надають пластмасам еластичності?

А наповнювачі 

Б антипірени 

В барвники 

Г пластифікатори

Відповідь: Г

 

Завдання 7 Класифікуйте хімічну реакцію синтезу поліетилену з етену.

А полімеризація 

Б поліконденсація 

В гідрування 

Г дегідрування

Відповідь: А

у реакцію полімеризації здатні вступати речовини, у молекулах яких є подвійні або потрійні зв’язки, що розриваються й переходять в ординарні (прості). Сполучення мономерів у полімери відбувається за місцем розриву подвійних чи потрійних зв’язків.

 

Завдання 8 Природний каучук – це

А термопласт 

Б еластомер 

В пластмаса 

Г гума

Відповідь: Б

 

Завдання 9 Яка речовина є вулканізувальним агентом?

А вода 

Б кисень 

В сірка 

Г вуглець

Відповідь: В

 

Завдання 10 Природними полімерами є

А гума і капрон 

Б крохмаль і глюкоза 

В целюлоза і капрон

Г білок і крохмаль

Відповідь: Г

 

Завдання 11 Проаналізуйте твердження.

І. Білки утворюються внаслідок реакції поліконденсації.

ІІ. Капрон добувають реакцією полімеризації.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: А

Капрон добувають реакцією поліконденсації, бо молекули епсилон-амінокапронової кислоти сполучаються в поліпептидний ланцюг за допомогою пептидних (амідних) зв’язків. 

 

Завдання 12 Проаналізуйте твердження.

І. Полівінілхлорид добувають реакцією поліконденсації.

ІІ. Унаслідок нагрівання природного каучуку із сіркою його еластичність збільшується.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Б

Полівінілхлорид добувають реакцією полімеризації.

 

Завдання 13 Проаналізуйте твердження.

І. Гума утворюється внаслідок вулканізації каучуку.

ІІ. Усі каучуки – природні полімери.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: А

 

Завдання 14 Проаналізуйте твердження.

І. Віскоза – синтетичне волокно.

ІІ. Низькомолекулярним продуктом поліконденсації гліцину є амоніак.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: Г

Віскоза - штучне волокно. Низькомолекулярним продуктом поліконденсації гліцину (амінокислота) є вода 

 

Завдання 15 Проаналізуйте твердження.

І. Ізомерія і гомологія – причина різноманітності органічних речовин.

ІІ. Карбонові кислоти є міжкласовими ізомерами естерів.

Чи є поміж них правильні?

А правильне лише І 

Б правильне лише ІІ 

В обидва правильні

Г немає правильних

Відповідь: В

 

Завдання 16 Укажіть пару гомологів.

А етан і пропін 

Б етен і пропен

В етан і пропен

Г етин і пропан

Відповідь: Б

 

Завдання 17 Укажіть пару ізомерів.

А гексан і бензен 

Б гексан і циклогексан

В гекс­-1-­ен і циклогексан

Г гекс­-1-­ен і бензен

Відповідь: В

 

Завдання 18 Укажіть пару ізомерів.

А бутанова кислота і етилетаноат 

Б етаналь і етанол 

В бутанол і етилетаноат

Г бутанова кислота і етаналь

Відповідь: А

 

Завдання 19 Біологічно активною речовиною є

А поліетилен

Б целюлоза 

В етанова кислота

Г аскорбінова кислота

Відповідь: Г

Інші завдання дивись тут...