Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 За якими структурними ознаками класифікують вуглеводні? За будовою карбонового ланцюга та за ступенем насиченості

 

Вправа 2 Як класифікують вуглеводні: 

а) за будовою карбонового скелета:

ациклічні (відкритий карбоновий ланцюг) та циклічні (замкнутий карбоновий ланцюг)

б) насиченістю:

насичені, ненасичені та ароматичні

 

Вправа 3 Класифікуйте вуглеводні, формули яких наведено:

Результат оформіть як таблицю:

алкани алкени алкіни циклоалкани арени

1  C4H10

3  C3H8 

 

5  C5H10

7  C4H8

11 C5H10

9   C6H10

10  C4H6

 

4  C5H10

6  C3H6

 

2  C9H12

8  C9H12

 

Вправа 4 Чи є поміж речовин, формули яких наведено в попередньому завданні, ізомери? Так, є. Це сполуки під номерами 5 і 11 з формулою С5Н10, а також - 2 і 8 з формулою С9Н12.

 

Вправа 5* Складіть структурні формули одної з сполук ізомерних тим, формули яких наведено в завданні 3.

Ізомери з формулою С5Н10:

1)  СН3—СН=СН—СН2—СН3

      пент-2-ен

2) СН2=С—СН2—СН3

          |

          СН3

   2-метилбут-1-ен

3) СН2=СН—СН—СН3

                |

                СН3

   3-метилбут-1-ен

Скласифікуйте їх. За ступенем насиченості алкани відносяться до ненасичених вуглеводнів, а арени - до ароматичних. За будовою карбонового ланцюга алкани - ациклічні вуглеводні, а арени - циклічні

Інші завдання дивись тут...