Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яка загальна формула алканів? CnH2n+2

 

Вправа 2 Які сполуки називають структурними ізомерами? Хімічні сполуки однакового складу, що різняться послідовністю сполучення атомів у молекулі, тобто хімічною будовою і властивостями, називаються структурними ізомерами

 

Вправа 3 Чим зумовлена структурна ізомерія алканів? Здатністю атомів Карбону утворювати ланцюги різної будови

 

Вправа 4 Які алкани не мають структурних ізомерів? Метан CH4, етан C2H6 і пропан C3H8

 

Вправа 5 Якою структурною формулою зображено ізомер пентану?

            СН3              

           |

В)   СН3—С—СН3

            |       

            СН3

Відповідь: В

 

Вправа 6 Визначте, скільки речовин зображено карбоновими ланцюгами.

Відповідь: Б

 

Вправа 7 Визначте, скільки речовин зображено структурними формулами.

Відповідь: Б

 

Вправа 8 Складіть структурні ізомери алкану: 

а) у молекулі якого п’ять атомів Карбону: С5Н12

1)  СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

          н-пентан

2)  СН3—СН—СН2—СН3

           |       

           СН3

      2-метилбутан

            СН3              

           |

3)   СН3—С—СН3

            |       

            СН3

       2,2-диметилпропан

б) у молекулі якого вісімнадцять атомів Гідрогену.  

2n+2=18, n=8, тому формула: н-октан C8H18

Сполука містить більше 20 ізомерів, тому обмежимо завдання умовою, що у молекулах головний карбоновий ланцюг містить сім і шість атомів Карбону.

1)  СН3—СН—СН2—СН2—СН2—СH2—СH3

           | 

           СН3

           2-метилгептан

2)  СН3—СН2—СН—СН2—СН2—СH2—СH3

                  | 

                  СН3

             3-метилгептан

3)  СН3—СН2—СН2—СН—СН2—СH2—СH3

                        | 

                        СН3

             4-метилгептан

4)   СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН3

            |     | 

            СН3  СН3

          2,3-диметилгексан

5)  СН3—СН—СН2—СН—СН2—СН3

           |           | 

           СН3       СН3

         2,4-диметилгексан

6)  СН3—СН—СН2—СН2—СН—СН3

           |                  | 

           СН3               СН3

          2,5-диметилгексан

7)   СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН3

                  |     | 

                  СНСН3

         3,4-диметилгексан

           СН3

            |

8)   СН3—С—СН2—СН2—СН2—СН3

            |     

            СН3

         2,2-диметилгексан

                 СН3

                  |

9)  СН3—СН2—С—СН2—СН2—СН3

                  |     

                  СН3

       3,3-диметилгексан

в) відносна густина пари якого за воднем – 36.

Відомо: DН2(CnH2n+2)=36

Знайти: n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n+2)=DО2(CnH2n+2)Mr2)=362=72

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

14n+2=72, n=(72-2):14=5, отже, формула влкану С5Н12

Відповідь: C5H12 

Структурні формули дивись у завданні а)

 

Вправа 9 Порівняйте гомологи й ізомери за якісним і кількісним складом, хімічною будовою. Відповідь оформіть як таблицю:

Поняття Приклади

якісний склад

молекул

кількісний склад

молекул

будова молекул
Гомологи

метан СН4,

етан С2Н6

однаковий

різний 

схожа

Ізомери

н-бутан С4Н10,

2-метилпропан

С4Н10

однаковий

однаковий

різна

Інші завдання дивись тут...