Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Скільки систематичних назв відповідає сполуці певної будови?

Сполуці певної будови відповідає лише одна систематична назва, за якою можна уявити і відтворити будову сполуки, тобто її структурну формулу

 

Вправа 2 Що таке систематична номенклатура? Систематична номенклатура – це система правил, яка забезпечує можливість надання однозначної назви кожній індивідуальній речовині

 

Вправа 3 Яка систематична номенклатура є загальноприйнятою в хімії? 

Систематична номенклатура IUPAC 

 

Вправа 4 За яким принципом вибирають головний карбоновий ланцюг? Це найдовший карбоновий ланцюг, з більшою кількістю найпростіших розгалужень

 

Вправа 5 У якій послідовності нумерують атоми Карбону головного карбонового ланцюга? Щоб положення замісників були позначені найменшими числами, тобто з того кінця ланцюга, до якого ближче розташований замісник.

 

Вправа 6 Які множинні префікси використовують для позначення однакових замісників? Два однакові замісники позначають префіксом ди-, три – префіксом три-, чотири – тетра-, п’ять – пента, шість  гекса-, сім  гепта-, вісім окта-, дев'ять  нона-, десять  дека- тощо

 

Вправа 7 Як порядкові номери алкільних замісників відокремлюють від їхніх назв? Порядкові номери алкільних замісників відокремлюються від їхніх назв дефісом 

 

Вправа 8 Порівняйте структурні формули (а), (б) і (в). Визначте головний карбоновий ланцюг у формулі (б).

Поясніть, чи структурні формули зображують ту саму речовину, чи речовини ізомери.

Відповідь: а) і б) - ту саму речовину; в) іншу речовину, не ізомер даної

 

Вправа 9 На якому зображенні правильно позначено головний ланцюг?

Відповідь: Б

 

Вправа 10 Оцініть правильність нумерації атомів Карбону головного карбонового ланцюга і назвіть речовини за їхніми структурними формулами. 

Відповідь: 2,3-диметилбутан; 3-етил-2-метилгексан

 

Вправа 11 Назвіть за систематичною номенклатурою ізомери алкану, у молекулі якого 14 атомів Гідрогену.

2n+2=14, звідси n=(14-2):2=6, формула алкану С6Н14, а назва н-гексан.

 

Вправа 12 Складіть структурні формули речовин за систематичними назвами:

а) 3-­метилоктан

СН3—СН2—СН—СН2—СН2—СН2СН2—СН3

             |

             СН3

б) 2,3,5-­триметилгексан

СН3—СН—СН—СН2—СН—СН3

       |    |            | 

       СН3 СН3        СН3

в) 3­-етил­-2,5-­диметилгептан

            С2Н5            

            |

СН3—СН—СН—СН2—СН—СН2—СН3

       |                 | 

       СН3             СН3

Складіть по одній структурній формулі ізомерів цих сполук і назвіть їх за систематичною номенклатурою.

а) СН3—СН—СН2—СН2—СН2—СН2СН2—СН3

         |

         СН3

2-метилоктан

б) СН3—СН—СН—СН—СН2—СН3

          |     |     | 

          СН3 СН3  СН3

2,3,4-триметилгексан

                     С2Н5            

                     |

в) СН3—СН—СН2—СН—СН—СН2—СН3

          |                 | 

          СН3             СН3

4-етил-2,5-диметилгептан

Інші завдання дивись тут...