Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Чим зумовлені хімічні властивості алканів? Їхньою будовою – природою атомів та характером зв’язків між ними в молекулах

 

Вправа 2 Чому для алканів неможливі реакції приєднання? Бо немає вільних валентних електронів в атомів Карбону в молекулах алканів 

 

Вправа 3 Реакції яких типів відбуваються внаслідок руйнування хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулах алканів? Реакції термічного розкладання алканів на молекули вуглеводнів з коротшими карбоновими ланцюгами та ізомеризації – зміни структури їхнього карбонового скелета

 

Вправа 4 Реакції яких типів можливі за зв’язками між атомами Карбону й Гідрогену в молекулах алканів? Реакції заміщення й відщеплення

 

Вправа 5 Які продукти реакцій термічного розкладання:

а) метану (за різних температур)

За температури близько 1000 °С, а також під дією іскрового електричного розряду розкладається на водень і вуглець:

CH4 -> C + 2H2

За температури близько 1500 °С метан без доступу повітря розкладається з утворенням етину й водню:

2CH4 -> C2H2 + 3H2

б) етaну

C2H6 -> C2H4 + H2

в) декану

За температури 450–700 °С молекули алканів розпадаються й утворюються алкани та алкени з меншим числом атомів:

C10H22 -> C2H4 + C8H18

У загальному вигляді процес термічного розкладання алканів відображає схема:

CnH2n+2 → CmH2m + CpH2p+2, де m+p=n

 

Вправа 6 Учнівству 10 класу в Музеї науки продемонстрували такий дослід: циліндр з пришліфованими краями заповнили метаном способом витіснення повітря. Інший такий самий циліндр заповнили хлором. Потім з’єднали їх отворами й кілька разів перевернули, щоб перемішати гази. Затим циліндри щільно закоркували. Один з них помістили до темної шафи, інший – під розсіяне світло. У ньому жовто­зелене забарвлення хлору зникло, на стінках циліндра з’явились оліїсті краплі. Коли циліндр відкоркували, над отвором здійнявся легкий туман, у якому змочений водою універсальний індикаторний папірець набув червоного кольору. У циліндрі, що був у темній шафі, таких змін не виявили. Поясніть явища, які спостерігали учні та учениці. У циліндрі, що був під розсіяним світлом, відбулася реакція заміщення з галогеном (хлором), один із продуктів реакції якої є гідроген хлорид (хлороводень), що у вологому повітрі "димів", а його розчин у воді є кислотою, що підтвердив червоний колір індикатора

 

Вправа 7 У XVIII ст. на одному з королівських балів паризьке світське товариство, яке зібралося розважитися, змушене було розійтися по домівках через їдкий запах невідомого походження. Щоб з’ясувати джерело неприємного запаху, звернулися до відомого французького хіміка Ж.Б. Дюма. Він швидко встановив причину події – воскові свічки, вибілені хлором. Поясніть, який продукт хлорування алканів, що входили до складу воску, спричинив ядуху. Хлор - газ, що має задушливий запах.

 

Вправа 8 Алкан нормальної будови піддали ізомеризації. У суміші, що утворилася, виявили н-­гексан, 2-метилпентан, 3­-метилпентан, 2,2­-диметилбутан, 2,3­-диметилбутан. Який алкан ізомеризували? Гексан

Складіть структурні формули продуктів його ізомеризації.

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

н-гексан

СН3—СН—СН2СН2—СН3

      |

      СН3

2-метилпентан

СН3—СН2—СН—СН2—СН3

            |

            СН3

3-метилпентан

       СН3     

      |      

СН3—С—СН2—СН3

      |

      СН3

2,2-диметилбутан

       СН3     

      |      

СН3—СН—СН—СН3

           |

           СН3

2,3-диметилбутан

Вправа 9 Поясніть, чому парафін не знебарвлює бромну воду, а газувата суміш, що утворюється внаслідок його термічного розкладання, – знебарвлює. Парафін - це суміш твердих алканів у молекулах яких міститься понад 18 атомів Карбону, тобто насичені вуглеводні, а утворена газувата суміш - це ненасичені вуглеводні, тому знебарвлюють бромну воду

 

Вправа 10 Обчисліть об’єм (л) етану, на першу стадію хлорування якого витрачено хлор об’ємом 80 л (об’єми газів виміряно за однакових умов), та об’єм (л) неорганічного продукту реакції.

Відомо: V(Cl2)=80 л

Знайти: V(C2H6)-?, V(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:        

С2Н6  +   Cl2  → C2H5Cl + HCl

За рівнянням реакції V(C2H6):V(Cl2):V(HCl)=1:1:1, тому

V(C2H6)=V(HCl)=V(Cl2)=80 л

Відповідь: 80 л етану і 80 л гідроген хлориду

Інші завдання дивись тут...