Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що таке характеристична група? Характеристична група – це атом або група атомів, що визначає природу речовини, тобто її належність до певного класу органічних сполук, і зумовлює її найбільш характерні хімічні властивості

 

Вправа 2 Яка характеристична група спиртів? Гідроксильна (–ОН)

 

Вправа 3 Які спирти називають насиченими одноатомними? Спирти, до складу яких входить залишок насиченого вуглеводню й одна гідроксильна група

 

Вправа 4 До яких спиртів належить гліцерол? До багатоатомних спиртів (триатомний спирт)

 

Вправа 5 За яким алгоритмом називають насичені одноатомні спирти? 

Назви насичених одноатомних спиртів  нерозгалуженої будови утворюють від назв алканів додаванням до назв суфікса -ол.  Щоб назвати спирт розгалуженої будови, треба пронумерувати найдовший карбоновий ланцюг, починаючи від атома Карбону, найближчого до гідроксильної групи; перед назвою вказати місця і назви алкільних замісників у абетковому порядку; після назви головного ланцюга цифрою вказати місце гідроксильної групи й додати суфікс -ол

 

Вправа 6 Яка назва гліцеролу за систематичною номенклатурою? 

Пропан-1,2,3-триол

 

Вправа 7 Чим зумовлені фізичні властивості спиртів? Утворенням водневих зв’язків між молекулами спирту та між молекулами спирту й молекулами води

 

Вправа 8 Які реакції характерні для насичених одноатомних спиртів? Реакції повного й часткового окиснення, внутрішньо- та міжмолекулярної дегідратації, взаємодіють з лужними металами

 

Вправа 9 У чому полягає якісна реакція на гліцерол? Гліцерол реагує зі свіжодобутим купрум (ІІ) гідроксидом з утворенням яскраво-синього кольору. Ця реакція дозволяє виявити гліцерол, як і інші багатоатомні спирти, серед інших речовин

 

Вправа 10

а) Перевірте, чи правильно визначено й пронумеровано головний карбоновий ланцюг у формулах спиртів

Відповідь: правильно а) і б)

б) назвіть спирти, формули яких наведено, за систематичною номенклатурою:

а) 5-метилгептан-3-ол;

б) гексан-2-ол 

в) складіть структурні формули кількох ізомерів цих спиртів, назвіть їх за систематичною номенклатурою:

1. Ізомери:

1)  СН3—СH—CH2—CH2—CH—СН2—СН3

          |                 |

          OH               CH3

    5-метилгептан-2-ол

2)  СН3—СH2—CH2—CH—CH—СН2—СН3

                       |    |

                       OH  CH3

    3-метилгептан-4-ол

                            СН3 

                            |

3)  СН3—СH—CH2—СH2С—OH

          |                 |

          CH3              CH3

    1,1,4-триметилпентан-1-ол

2. Ізомери:

1)  СН3—СH2—CH2—CH—CH2—CH3

                       |

                       ОН

    гексан-3-ол

                СН3 

                |

2)  СН3—СH—C—CH3

          |     |

          ОН   CH3

    3,3-диметилбутан-2-ол

права 11 Формула одноатомного ациклічного спирту гераніолу C10H18O. Насиченим чи ненасиченим він є? Ненасиченим, бо до складу спирту входить залишок ненасиченого вуглеводню С10Н18

Висловте припущення щодо природного джерела цього спирту. Квітка геранія (пеларгонія) 

 

Вправа 12 Проаналізуйте структурні формули пропан­-1­-олу й гліцеролу. Розчинність якого із цих двох спиртів у воді більша? Гліцеролу

Чому? Кожна молекула гліцеролу містить три ОН-групи, тому у багатоатомному спирті утворюється більше водневих зв'язків між молекулами спирту і молекулами води порівняно етанолом

 

Вправа 13 Юрій стверджував, що й пропан-­1-­ол, і пропан­-2-­ол, і гліцерол – насичені триатомні спирти. Віра заперечила: триатомним спиртом з-­поміж них є лише гліцерол. Хто з них має рацію? Віра

Долучіться до дискусії й аргументуйте свою думку. За систематичною номенклатурою у назві двох перших спиртів відсутній суфікс триол. Гліцерол - це тривіальна назва, а за систематичною номенклатурою пропан-1,2,3-триол, тому гліцерол є триатомним спиртом

 

Вправа 14 Поясніть, чому зменшується інтенсивність реакції з натрієм в ряду речовин: вода, метанол, етанол, пропан­-1-­ол. Бо збільшується довжина карбонового ланцюга, що зумовлює зменшення полярності зв'язку між атомами Оксигену й Гідрогену, адже електронна густина вуглеводневої групи зміщується до атома Оксигену й протидіє поляризуванню зв'язку ОН, Гідроген стає менш рухливим і відщеплюється важче порівняно з Гідрогеном води

 

Вправа 15 Трапляється, що внаслідок порушення технології виготовлення пиво набуває запаху зелених яблук. Поясніть це явище. Запах зелених яблук свідчить про утворення етаналю, який притаманний водним розчинам цієї речовини, адже другий продукт часткового окиснення спирту – вода

 

Вправа 16 Поміркуйте й поясніть, чому:

а) антидотом у разі отруєння метанолом є етанол; Процес зв'язування цих спиртів в організмі відбувається за участю одного фермента. Швидке вживання етанолу задіює фермент для окиснення цього спирту і дає час вивести метанол без його окиснення до потенційно смертельного формальдегіду.

б) тепер цетиловий спирт добувають лише органічним синтезом, а не з природної сировини. Бо колись його видобували із жиру, що міститься у голові кашалота

Інші завдання дивись тут...