Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Яка загальна формула естерів? СnH2nOO

 

Вправа 2 Які речовини є ізомерами естерів? Насичені одноосновні карбонові кислоти

 

Вправа 3 Назвіть реагенти й продукти реакції естерифікації. У результаті взаємодії карбонової кислоти зі спиртом утворюються естер і вода

 

Вправа 4 Який алгоритм складання назв естерів за систематичною номенклатурою? алкіл- + алкан + -оат → алкілалканоат

 

Вправа 5 Опишіть фізичні властивості естерів. Естери, утворені нижчими карбоновими кислотами і найпростішими одноатомними спиртами, леткі безбарвні рідини з характерним, часто фруктовим запахом, а естери, утворені вищими карбоновими кислотами, безбарвні тверді легкоплавкі речовини. Естери практично нерозчинні у воді, але добре розчиняються в більшості органічних розчинників і самі є добрими розчинниками для багатьох органічних речовин 

 

Вправа 6 Яка реакція є оберненою до реакції естерифікації? Гідроліз естерів

 

Вправа 7 Для чого застосовують естери? Є компонентами парфумів, косметичних засобів, медичних препаратів, фруктових есенцій, слугують розчинниками для фарб, лаків, полімерів, жирів тощо

 

Вправа 8 Поясніть, чому:

а) приміщення, де зберігають місткості з етилетаноатом, потрібно постійно провітрювати, воно має бути сухим, не мати доступу до відкритих джерел тепла, відкритого вогню, сонячних променів; Естери — легкозаймисті речовини

б) для нейтралізування виробничих поверхонь, ґрунту, де відбувся вилив естеру, їх обробляють лужними розчинами, зокрема вапняним молоком. 

Для зв’язування кислоти з естеру використовують луг, із яким кислота реагуватиме з утворенням солі, а вапняне молоко  гашене вапно Ca(OH)2, змулене у воді  сильна основа, виявляє всі властивості лугів:

2CH3—COO—C2H5  +  Ca(OH)2  ->  (CH3COO)2Ca + 2C2H5—OH

  Етилетаноат                        Кальцій етаноат     Етанол

 

Вправа 9 Проаналізуйте уривок повідомлення ЗМІ: «Електромеханік вирішив розрізати закриту порожню бочку, у якій зберігався етилетаноат, електричною шліфувальною машиною. Унаслідок цього від іскри стався вибух і загоряння випарів естеру». Поясніть, чому стався нещасний випадок, адже бочка була порожньою. Естери, утворені нижчими карбоновими кислотами і найпростішими одноатомними спиртами, є леткими легкозаймистими речовинами

Інші завдання дивись тут...