Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Опишіть фізичні властивості жирів. Жири, що містять залишки насичених кислот, є твердими, а ті, що містять залишки ненасичених кислот, - рідкими. Жири плавляться за різних температур; мають низьку теплопровідність; їх густина менша від густини води; не розчиняються у воді, але розчиняються в неполярних розчинниках

 

Вправа 2 На яких реакціях ґрунтуються:

а) перетворення олій на тверді жири

Реакція гідрування

б) добування мила 

Реакція лужного гідролізу жирів

 

Вправа 3 Для чого застосовують жири? У миловарінні, виготовленні олійних фарб, оліфи, мастил, засобів догляду за шкіряними виробами, виробництва біодизеля й гліцеролу, у харчовій промисловості, медицині  

 

Вправа 4 Пригадайте, як тварини в дикій природі пристосовуються до умов існування. Поясніть: 

а) роль жирів у пристосованості ведмедів, пінгвінів, лебедів

Жири погано проводять теплоту, тому захищають від переохолодження, тобто у деяких тварин виконують функцію терморегуляції

б) чим небезпечне розлиття нафти для водоплавних птахів

Нафта проникає крізь шкіру і отруює організм; сприяє погіршенню теплоізоляції тіла, птахи можуть загинути від переохолодження; просочується  і склеює пір'я птахів, що утруднює їхню плавучість і їхній політ

   

Вправа 5 Поясніть з погляду хімії: 

а) українське прислів’я: «Було сало, милом стало»; Жири використовують у миловарінні

б) чому зі стеаринової свічки можна виготовити мило, а з парафінової – ні; Бо парафін - це суміш твердих алканів

в) назву науково­популярної статті про жири: «Рідке золото організмів». Жири розчиняють деякі вітаміни 

 

Вправа 7 Обґрунтуйте, якими розчинниками – полярними чи неполярними – доцільно вибавляти жирові плями. Оскільки жири не розчиняються у воді й інших полярних розчинниках, а розчиняються у неполярних розчинниках, тому жирові плями доцільно вибавляти неполярними розчинниками

 

Вправа *8 Метилстеарат – складник біодизелю, який виготовляють з метанолу та олій, зокрема ріпакової. Унаслідок нагрівання метанолу з жиром, наприклад тристеарином, за участі каталізатора утворюються гліцерол і метилстеарат. Складіть рівняння цієї реакції.

    СН2
  О       С17Н35   СН2    ОH  
       
     |                |              
3СН3OH + СН
О
С17Н35 СН ОH  + 3CH3C С17Н35  
     |    
           |              
    СН2   О       С17Н35    СН2 ОH          

Вправа 10 Обчисліть масу (г) трипальмітину, потрібного для добування туалетного мила масою 200 г, масова частка натрій пальмітату в якому становить 83,4%, або 0,834

Відомо: w(C15H31COONa)=83,4%, m(мила)=200 г

Знайти: m(C3H5(COОC15H31)3)-?

Розв'язування:

m(C15H31COONa)=m(мила)w(C15H31COONa)=200 г0,834=166,8 г

M(C15H31COONa)=278 г/моль

n(C15H31COONa)=m(C15H31COONa):М(C15H31COONa)=

=166,8 г : 278 г/моль=0,6 моль

Записуємо рівняння реакції:

СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        
|                   |            
СН О СО С15Н31 + 3NaOH СН ОН + 15Н31 СООNa
|                   |            
СН2 О СО С15Н31       СН2 ОН        

За рівнянням реакції n(C3H5(СООС15H31)3):n(C15H31COONa)=1:3, тому

n(C3H5(CОOC15H31)3)=n(C15H31COONa):3=0,6 моль:3=0,2 моль

M(C3H5(COОC15H31)3)=806 г/моль

m(C3H5(COОC15H31)3)=n(C3H5(CОOC15H31)3)M(C3H5(CОOC15H31)3)=

=0,2 моль806 г/моль=161,2 г

Відповідь: 161,2 г

Інші завдання дивись тут...