Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Які речовини називають амінокислотами? Амінокислоти  органічні сполуки, які містять як карбоксильні групи (–СООН), так і аміногрупи (–NH2)

 

Вправа 2 Чому амінокислоти утворюють внутрішні солі? У вільному стані в розчині йон Гідрогену з карбоксильної групи приєднується до аміногрупи і ця сіль існує у вигляді біполярних йонів, хоча за складом вона не відрізняється від початкової кислоти:

NH2–CH2–COOH → NH3+–CH2–COO 

 

Вправа 3 Як утворення внутрішньої солі впливає на властивості амінокислот? Амінокислоти, на відміну від амінів і карбонових кислот, є кристалічними речовинами, що мають високі температури плавлення, розчиняються у воді, добре кристалізуються.

 

Вправа 4 Як амінокислоти реагують з лугами і кислотами? Реакції амінокислот з лугами відбуваються за участі карбоксильної групи, а з кислотами – за участі аміногрупи

 

Вправа 5 Як утворюються пептиди? Завдяки взаємодії аміно- та карбоксильної груп, які належать різним молекулам 

 

Вправа 6 Що таке пептидна група? Група атомів –СO–NН–  

Що таке пептидний зв’язок? Зв’язок між атомами Карбону й Нітрогену в пептидній групі 

 

Вправа 7 Із чого складається поліпептидний ланцюг? Із залишків амінокислот 

 

Вправа 8 Де і для чого застосовують амінокислоти? Амінокислоти використовують у медицині при захворюваннях крові, внутрішніх органів, нервової системи, порушеннях обміну речовин, а також додають у корми сільськогосподарських тварин

 

Вправа 9 Проаналізуйте структурні формули лізину (1), глутамінової кислоти (2), серин (3), валіну (4) і поясніть, чому: 

а) у водному розчині 2­-аміноетанової кислоти універсальний індикатор не змінює забарвлення, у водному розчині лізину набуває синього кольору, а у водному розчині глутамінової кислоти – червоного;  Результат дії на індикатори залежить від того, які групи переважають у молекулі амінокислоти. Водний розчин 2-аміноетанової кислоти з однією карбоксильною й однією аміногрупою в молекулі майже нейтральний, тому індикатор не змінює свого забарвлення. Водний розчин лізину з однією карбоксильною й двома аміногрупами в молекулі стає лужним, тому індикатор набуває синього кольору. Водний розчин глутамінової кислоти з двома карбоксильними й однією аміногрупою в молекулі стає кислотним, тому індикатор набуває червоного кольору

б) серин ліпше розчиняється у воді, ніж валін. Можливістю утворення водневих зв’язків ще й гідроксильною групою (як у спиртів)

 

Вправа 10 Складіть рівняння реакцій гліцину з калій гідроксидом і хлоридною кислотою:

NH2–CH2–COOH + KOH → NH2–CH2–COOK + H2O

NH2–CH2–COOH + HCl → [NH3–CH2–COOH]+Cl

Інші завдання дивись тут...