Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Наведіть приклади білків. Гемоглобін, міоглобін, інсулін, кератин, колаген

 

Вправа 2 Схарактеризуйте хімічні властивості білків. Гідроліз білків, денатурація (зсідання) білків, кольорові реакції білків  

 

Вправа 3 Яка біологічна роль білків? 

 каталітична: білки-ферменти прискорюють хімічні реакції в організмі;

 запасна: білки, що надходять з їжею, розщеплюються до амінокислот, з яких синтезуються білки, необхідні організму);

 транспортна: переносять молекули або йони в місця синтезу або накопичення речовин, наприклад, білок гемоглобін у складі еритроцитів переносить кисень до тканин і вуглекислий газ від них, а білок міоглобін запасає кисень у м’язах;

 будівельна: матеріал клітин, із них побудовані тканини організму, наприклад, білок колаген, що є у складі шкіри й кісток зберігає певну їх форму і пружність;

 сигнальна: білки-рецептори сприймають і передають сигнали, що надходять від сусідніх клітин або з навколишнього середовища, наприклад, дію світла на сітківку ока сприймає білок родопсин.

 

Вправа 4 Як пов’язані властивості білків з будовою їхніх молекул і навпаки?

Властивості білків залежать вiд наявностi в їхньому складi амiнокислот з рiзними функцiональними групами, здатними вступати в характернi для них реакцiї 

 

Вправа 5 Що таке денатурація білка? Це глибокі внутрішньомолекулярні зміни будови (руйнуванням четвертинної, третинної й вторинної структур), що призводить до втрати білком розчинності, біологічної активності тощо  

 

Вправа 6 За допомогою яких хімічних реакцій виявляють білки? За допомогою кольорових реакцій білків — біуретової та ксантопротеїнової проб

 

Вправа 7 Поясніть, чому альбумін розчиняється у воді, а колаген – ні. 

Альбумін є глобулярним білком (розгалуженим біополімером), а колаген  фібрилярним (лінійним біополімером), бо мають у своєму складі амінокислоти з різними функціональними групами, а розчинність у воді залежить від полярності цих біополімерів 

Альбумін - простий глобулярний білок, у молекулах якого спіралеподібні поліпептидні ланцюги, що існують завдяки водневого зв’язку між атомом Оксигену СО-групи одного витка спіралі й атомом Гідрогену NH-групи сусіднього витка, згорнуті в щільні кулясті структури – глобули, внаслідок виникнення зв’язків –S–S–, –СОО ...+NH3 – між фрагментами молекул, а колаген - фібрилярний білок, поліпептидний ланцюг якого є ниткоподібний    

    

Вправа 8 З огляду на вивчене поясніть: 

а) згубну дію алкоголю та радіоактивного опромінення на здоров’я; 

Тривалий контакт білка зі спиртом (органічним розчинником) та ультрафіолетове й радіоактивне опромінення веде до необоротного осадження білків - денатурації

б) чому інколи молоко під час кип’ятіння зсідається й звідки в молоці з’являються речовини, які спричиняють це явище; Коли молоко вже скисає. При скисанні молока утворюється молочна кислота 

в) яку властивість білків використовують у кулінарії, коли маринують м’ясо за допомогою харчових кислот – молочної, оцтової, лимонної, винної – або обробляють ферментами, що є в ананасі, папаї тощо; Денатурацію білків  

 

Вправа 9 Під час проведення досліду на шкіру рук людини, яка знехтувала гумовими рукавичками, потрапило кілька крапель концентрованої нітратної кислоти. Опишіть зміни, яких, на вашу думку, зазнала шкіра під дією кислоти. Шкіра в тому місці пожовтіла. Унаслідок дії концентрованої нітратної кислоти на білок утворюється речовина жовтого кольору

 

Вправа 10 Поясніть, для чого в лабораторіях медичних закладів під час аналізу сечі здійснюють біуретову реакцію. Для виявлення білка, бо біуретова реакція є універсальною для всіх білків, оскільки виявляє наявність пептидних зв’язків

Інші завдання дивись тут...