Інші завдання дивись тут...

Вправа 13. Які типи хімічного зв’язку існують в органічних сполуках? Ковалентний, йонний, водневий

Зв’язки яких типів є досить міцними? Йонний, ковалентний

 

Вправа 14. Поясніть, як утворюється між атомами Карбону:

а) простий ковалентний зв’язок;

Утворюється за допомогою однієї спільної електронної пари між атомами Карбону. Простий зв’язок називають σ-зв’язком (σ читається «сигма»)

б) подвійний ковалентний зв’язок;

Утворюється за допомогою двох спільних електронних пар між атомами Карбону. Подвійний зв’язок складається із σ- і π-зв’язку

в) потрійний ковалентний зв’язок.

Утворюється за допомогою трьох спільних електроних пар між атомами Карбону. Потрійний зв’язок складається із σ- зв’язку і двох π-зв’язків

 

Вправа 15. Охарактеризуйте ковалентні зв’язки в молекулі пропену С3Н6.

У молекулі пропену наявний один подвійний зв'язок між атомами Карбону та одинарні зв'язки між двома атомами Карбону та між атомами Карбону і Гідрогену

       Н   Н    Н

       |    |     |

H ― C ― С = С

       |          |

      Н          Н

Вправа 16. Полярність якого зв’язку найбільша, а якого — найменша: C–Cl, C–O, C–F, C–S? Чим більшою є різниця електронегативностей атомів хімічних елементів, тим більш полярним є зв’язок. Отже, найбільша полярність зв'язку С-F, а  найменша - C-S

 

Вправа 17. У наведеному переліку вкажіть сполуки з йонним зв’язком: бромометан, гідроген хлорид, кальцій хлорид, оцтова кислота, натрій ацетат, етанол.

Відповідь: кальцій хлорид, натрій ацетат.

 

Вправа 18. Чим відрізняється водневий зв’язок від ковалентного? Водневий зв'язок значно слабший за ковалентний і реалізується між молекулами, в яких атоми Гідрогену сполучені з електронегативними атомами (Оксигену, Нітрогену і Флуору)

Зобразіть два варіанти сполучення молекули води з молекулою метанолу СН3ОН водневим зв’язком.

Інші завдання дивись тут...

  • Аліна
    щось не те, там завдання 23-30
    10 вересня 2019 16:19
  • Олександра
    Немає завдань 19-30 ------> скористайтеся посиланням "інші завдання дивись тут..."
    17 вересня 2019 16:40