Інші розв'язники дивись тут...

Авторський розв'язник (гдз/відповіді/ответы)

до підручника "Хімія 10 клас"

Попель П.П., Крикля Л.С.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

 Зміст 

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 1 Органічні сполуки... 15

§ 2 Теорія будови органічних сполук... 10

§ 3 Хімічний зв'язок в органічних сполуках... 15

§ 4 Розв'язування задач на виведення хімічної формули речовини (І)... 21

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 5 Алкани...27

§ 6 Властивості алканів...34

§ 7 Розв'язування задач на виведення хімічної формули речовини (ІІ).. 40

§ 8 Алкени..45

§ 9 Властивості алкенів.. 50

§ 10 Алкіни ... 55

§ 11 Бензен, арени...60

§ 12 Добування і застосування вуглеводнів...67

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 13 Спирти. Насичені одноатомні спирти, їхні фізичні та хімічні властивості...76

§ 14 Насичені одноатомні спирти...83

§ 15 Багатоатомні спирти. Гліцерол...91

§ 16 Фенол...95

§ 17 Альдегіди...101

§ 18 Карбонові кислоти...109

§ 19 Насичені одноосновні карбонові кислоти... 114

§ 20 Розв'язування задач у разі наявності домішок в реагентах...121

§ 21 Естери...124

§ 22 Жири...129

§ 23 Вуглеводи: глюкоза...135

§ 24 Дисахариди: сахароза ...141

§ 25 Полісахариди: крохмаль і целюлоза ...145

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26 Аміни... 154

§ 27 Анілін...160

§ 28 Амінокислоти...164

§ 29 Білки...170

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І

ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 30 Синтетичні високомолекулярні сполуки...177

§ 31 Добування високомолекулярних сполук...182

§ 32 Пластмаси. Полімери - основа пластмас...185

§ 33 Каучуки. Гума... 192

§ 34 Природні та хімічні волокна... 199

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 35 Зв’язки між класами органічних речовин...205

§ 36 Біологічно активні речовини...211

§ 37 Роль органічної хімії в розв’язанні глобальних проблем людства, створенні нових матеріалів...219

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші розв'язники дивись тут...