Інші завдання дивись тут...

Вправа 50. Які сполуки називають алкенами? Вуглеводні, молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним подвійним зв’язком, називають алкенами. Загальна формула алкенів — СnH2n.

 

Вправа 51. Знайдіть відповідність (дивись підручник):

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-А

 

Вправа 52. Назвіть вуглеводні, молекули яких мають такі формули:

а) СН3С=С—СН3

         |   |

         СН3СН3

2,3-диметилбут-2-ен

б) СН3СН=С— СН—СН3

              |    |

              С2Н5СН3

3-етил-4-метилпент-2-ен

в) СН2=ССН—СН—СН3

         |   |    |

         СН3СНСН3

 2,3,4-триметилпент-1-ен

Вправа 53. Складіть структурні формули молекул:

а) 3-метилпент-1-ен

СН2=СН—СН—СН2—СН3

           |

           СН3

б) 3,3-діетилгекс-1-ен

            С2Н5     

           |      

СН2=СН—С—СН2—СН2—СН3

           |

           С2Н5

в) 2,3-диметилгекс-2-ен

       СН3     

      |      

СН3—С=С—СН2—СН2—СН3

         |

         СН3

Вправа 54. Зобразіть формули молекул алкенів С5Н10, що є структурними ізомерами, і дайте назву кожній сполуці.

Ізомерні алкени різняться будовою карбонового ланцюга й положенням подвійного зв’язку в ньому.

СН2=СН—СН2—СН2—СН3   пент-1-ен

СН2=С—СН2—СН3   2-метилбут-1-ен

      |

      СН3

СН2=СH—СН—СН3   3-метилбут-1-ен

           |

           СН3

СН3СН=СН—СН2—СН3   пент-2-ен

СН3С=СН—СН3   2-метилпроп-2-ен

      |

      СН3

Вправа 55. Скільки алкенів із формулою С7Н14 мають у молекулі головний карбоновий ланцюг, який складається з 4-х атомів Карбону? Один

       С      

       |

С=С—С—С

   |   |

   С  С

Вправа 56. Яка хімічна формула алкену, що має:

а) молярну масу 70 г/моль;

Відомо: М(СnH2n)=70 г/моль

Знайти: CnH2n-?

Розв'язання

МrnH2n)=70

МrnH2n)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)=12n+2n=14n

14n=70; n=70:14=5

Відповідь: формула алкену — С5Н10

 

б) густину за нормальних умов 1,875 г/л?

Відомо: ρ(СnH2n)=1,875 г/л

Знайти: СnH2n — ?

Розв'язання

М(СnH2n)=ρ(СnH2n)•VМ=1,875 г/л•22,4 л/моль = 42 г/моль

МrnH2n)=42

МrnH2n)=n•Ar(С)+2n•Ar(H)=12n+2n=14n

14n=42; n=42:14=3

Відповідь: формула алкену — С3Н6

Інші завдання дивись тут...

  • Даша
    Поцілунок душі
    13 листопада 2023 22:38