Інші завдання дивись тут...

Вправа 57. Поясніть, чому алкени є хімічно активними сполуками. Через наявність у молекулах алкенів подвійного зв’язку, який легко розривається і за місцем розриву відбувається приєднання інших атомів чи груп атомів.

 

Вправа 58. Які досліди дають змогу відрізнити етен від етану? Це якісні реакції на подвійний зв'язок, наявний в етені.

Дослід 1 Знебарвлення фіолетового кольору розчину калій перманганату KMnO4 і поява  бурого осаду MnO2 під час пропускання крізь нього етену.

Дослід 2. Знебарвлення брому чи його водного розчину — так званої бромної води (вона, як і бром, має бурий колір) при бромуванні етену.

 

Вправа 59. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення (дивись підручник), і вкажіть умови їх перебігу:

С2H4 + H2 -> C2H6  (t0, Ni)

C2H4 + HCl -> C2H5Cl

nCH2=CH2 -> (—CH2—CH2—)n  (t0, p)

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

 

Вправа 60. Напишіть у загальному вигляді рівняння реакції горіння алкену.

CnH2n + 1,5nO2 -> nCO2 + nH2O

 

Вправа 61. При повному згорянні 10 мл газуватого ненасиченого вуглеводню утворилося по 30 мл вуглекислого газу і водяної пари (об’єми відповідають однаковим умовам). Знайдіть формулу вуглеводню. (Усно.)

Відомо: V(СхHy)=10 мл, V(CO2)=30 мл, V(H2O)=30 мл

Знайти: СхНу-?

Розв'язування

n(СxНy):n(СО2):n(Н2О, пара)=V(СxНy):V(СО2):V(Н2О, пара)=10:30:30=1:3:3

Cкладаємо рівняння реакції у загальному вигляді:

За рівнянням реакції n(CxHy):n(СO2):n(Н2O)=1:х:у/2, тому х=3, а у/2=3, звідси у=32=6

Отже, формула вуглеводню С3Н6

Відповідь: С3Н6

Інші завдання дивись тут...