Інші завдання дивись тут...

Вправа 81. Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються:

а) при послідовному гідруванні етину;

СН≡СН + Н2 -> СН2=СН2  етен

СН2=СН2 + Н2 -> СН3–СН3  етан

б) при послідовному дегідруванні етану.

СН3–СН3 -> СН2=СН2 + Н2  етен і водень

СН3–СН3 -> СН≡СН + 2Н2  етин і водень

 

Вправа 82. Допишіть хімічні рівняння:

а) C3H6 + Н2 -> C3H8

б) C3H8 -> C3H6 + H2

в) C4H10 -> CH4 + C3H6 ;

г) 5CO + 11H2 -> C5H12 + 5H2O.

 

Вправа 83. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, і вкажіть умови їх перебігу:

а) СаСО3СaО → СаС2 → С2H2 → C6H6;

CaCO3 -> CaO + CO2↑  (t0)

СаО + 3С -> СаС2 + СО↑  (t=19000C)

CaC2 + 2Н2О → С2Н2↑ + Са(ОН)2

3C2H2 -> C6H6  (t0, С вугілля) 

б) бутан → етен → етин.

C4H10 -> C2H4 + C2H6

C2H4 -> C2H2 + H2

 

Вправа 84. При дегідруванні етену розклалося 80% вуглеводню. Обчисліть:

а) об’ємні частки газів в утвореній суміші;

Відомо: 80% С2Н4 розклалося

Знайти: φ(С2Н2)-? φ(Н2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

С2H4 -> C2H2 + H2

За умовою задачі розклалося 80% етену, тому 20% етену не розклалося. Приймемо кількість речовини за 1 моль, тоді 0,8 моль етену розклалося, тобто n(C2H4)=0,8 моль, а 0,2 моль - не розклалося, тобто 

nзалишок(C2H4)=0,2 моль

За рівнянням реакції n(C2H4)=n(C2H2)=n(H2), тому

n(C2H2)=n(H2)=n(C2H4)=0,8 моль

V=V(C2H2)=V(H2)=nVM=0,8 моль22,4 моль=17,92 л

n(суміші)=n(C2H2)+n(H2)+nзалишок(C2H4)=0,8 моль+0,8 моль+0,2 моль=

=1,8 моль

V(суміші)=n(суміші)VM=1,8 моль22,4 моль=40,32 л

φ(С2Н2)=φ(Н2)=V:V(суміші)=17,92:40,32=0,444, або 44,4%

Відповідь: 44,4 % етину і 44,4% водню

б) середню молярну масу цієї суміші.

Відомо: n(C2H2)=n(H2)=0,8 моль, n(C2H4)=0,2 моль

Знайти: середню M(суміші)-?

Розв'язування:

М(С2Н2)=26 г/моль

М(Н2)=2 г/моль

М(С2Н4)=28 г/моль

Обчислюємо масу кожної складової суміші.

m(C2H2)=n(C2H2)M(C2H2)=0,8 моль26 г/моль=20,8 г

m(H2)=n(H2)M(H2)=0,8 моль2 г/моль=1,6 г

m(C2H4)=n(C2H4)M(C2H4)=0,2 моль28 г/моль=5,6 г

Обчислюємо сумарну кількість речовини усіх складових суміші:

n(суміші)=n(C2H2)+n(H2)+n(C2H4)=0,8 моль+0,8 моль+0,2 моль=1,8 моль

Середня молярна маса суміші – це маса всіх її складових, узятих у сумарній кількості речовини суміші 1 моль, тобто  M(суміші)=(m(С2H2)+m(H2)+m(C2H4)):n(суміші):

M(суміші)=(20,8 г+1,6 г+5,6 г):1,8 моль=15,6 г/моль

Відповідь: M(суміші)=15,6 г/моль

 

Вправа 85. Етин кількістю речовини 0,2 моль пропустили над розжареним вугіллям, а добуту газувату суміш — у надлишок бромної води. Прореагувало 16 г брому. Визначте співвідношення об’ємів вуглеводнів у добутій суміші.

Відомо: n(C2H2)=0,2 моль, m(Br2)=16 г

Знайти: V(C2H2):V(С6Н6)-?

Розв'язування

n(Br2)=m(Br2)/M(Br2)=16 г:160 г/моль=0,1 моль

Запишемо рівняння реакцій:

2H2 -> C6H6   (1)

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4   (2)

За рівнянням реакції (2) n(C2H2):n(Br2)=1:2, тому

n(C2H2)=n(Br2):2=0,1 моль : 2 = 0,05 моль

V(C2H2)=n(C2H2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

З 0,2 моль етину 0,05 моль прореагувало з бромною водою, отже, 0,2 моль - 0,05 моль=0,15 моль етину пішло на утворення бензену.

За рівнянням реакції (2) n(C2H2):n(С6Н6)=1:3, тому

n(C6H6)=n(С2Н2):3=0,15 моль : 3 = 0,05 моль

V(C6H6)=n(C6H6)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

V(C2H2):V(С6Н6)=1,12 л : 1,12 л=1:1

Відповідь: V(C2H2):V(С6Н6)=1:1

Інші завдання дивись тут...