Інші завдання дивись тут...

Вправа 154. Знайдіть відповідність:

Формула сполуки Клас сполук

1) H–COO–СH3

2) CH3–COO–H

а) карбонова кислота

б) естер

Відповідь: 1-б, 2-а

 

Вправа 155. Знайдіть відповідність:

Формула естеру Назва естеру

1) С2Н5СООСН3

2) СН3СООСН2СН2СН2СН3

а) бутилетаноат

б) метилпропаноат

Відповідь: 1-б, 2-а

 

Вправа 156. З наведених формул виберіть ті, що належать естерам, і дайте цим сполукам систематичні назви:

а) етилпропаноат

                О

               //

СН3—СH2—С

              \

               ОC2H5 

б) етилметаноат, або етилформіат

       О

      //

Н—С

     \

      ОC2H5 

в) -

г) -

 

Вправа 157. Складіть структурні формули молекул таких естерів:

а) бутилметаноату;

      О

     //

Н—С

     \

     ОCH2CH2CH2CH3 

б) етилформіату;

      О

     //

Н—С

     \

     ОCH2CH3 

в) пропілового естеру мурашиної кислоти.

      О

     //

Н—С

     \

     ОCH2CH2CH3 

Вправа 158. Напишіть рівняння реакцій:

а) естерифікації за участю пропан-1-олу і етанової кислоти;

СH3COOH + C3H5OH -> CH3COOC3H5 + H2O

б) гідролізу метилпропаноату;

C2H5COOCH3 + H2O <-> C2H5COOH + CH3OH

в) горіння метилметаноату.

HCOOCH3 + 2O2 -> 2CO2 + 2H2O

 

Вправа 159. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

СН3ОН → НСНО → НСООН → HCOOCH3

CH3OH + CuO -> HCHO + Н2О + Cu

HCHO + [O] -> HCOOH, або HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag

HCOOH + CH3OH -> HCOOCH3 + H2O

 

Вправа 160. Яку масу метанолу було взято для добування метилбутаноату, якщо утворилося 20,4 г естеру, а прореагувало 80% спирту?

Відомо: m(С3H7COOCH3)=20,4 г, w(CH3OH)=80%

Знайти: m(СH3OH із дом.)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції: 

                   х г          20,4 г

С3Н7COOН + CH3OH -> С3Н7COOCH3 + Н2O

                  32 г          102 г 

М(СН3OH)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г

М(С3Н7COOCH3)=102 г/моль, маса 1 моль=102 г

х=m(CH3OH)=20,4 г • 32 г : 102 г=6,4 г (чиста речовина)

m(CH3OH із дом.)=(m(CH3OH):w(CH3OH))100%=(6,4 г : 80%)100%=8 г

IІ спосіб

М(С3Н7COOCH3)=102 г/моль

n(C3H7COOCH3)=m(C3H7COOCH3):M(C3H7COOCH3)=20,4 г:102 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: С3Н7COOН + CH3OH -> С3Н7COOCH3 + Н2O

За рівнянням реакції n(CH3OH):n(C3H7COOCH3)=1:1, тому

n(CH3OH)=n(C3H7COOCH3)=0,2 моль

М(СН3OH)=32 г/моль

m(CH3OH)=n(CH3OH)M(CH3OH)=0,2 моль• 32 г/моль=6,4 г (чиста речовина)

m(CH3OH із дом.)=(m(CH3OH):w(CH3OH))100%=(6,4 г : 80%)100%=8 г

Відповідь: 8 г

Інші завдання дивись тут...