Інші завдання дивись тут...

Вправа 161. Охарактеризуйте склад молекул жирів. Молекули жирів складаються з частки молекули гліцеролу і вуглеводневих залишків молекул різних кислот. За складом молекули жирів належать до класу оксигеновмісних речовин — естерів

 

Вправа 162. Чим різняться за походженням і складом молекул тверді жири й рідкі (олії)? Тверді жири — це жири тваринного походження, їх молекули містять залишки насичених вищих карбонових кислот (пальмітинової С15Н31СООН та стеаринової С17Н35СООН). Рідкі жири (олії)  це жири рослинного походження, до складу молекул яких входять переважно залишки ненасичених вищих карбонових кислот (олеїнової С17Н33СООН, лінолевої С17Н31СООН та ліноленової C17H29COOH)

 

Вправа 163. Складіть скорочену структурну формулу молекули тригліцериду, яка містить залишки олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот.

Вправа 164. Напишіть рівняння реакції гідролізу трипальмітину.

Вправа 165. Яка маса розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 25% витрачається на добування мила із 5 т тригліцериду, молекула якого містить залишки молекул стеаринової, пальмітинової та олеїнової кислот?

Відомо: m(С55H104O6)=5 т=5000 кг, ω(NaOH)=25%

Знайти: m(розч. NaOH)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

СН2 О СО С17Н35       СН2 ОН        
|                   |        C17H35    СOONa
СН О   СО  С15Н31 + 3NaOH СН ОН  +  C15H31    СOONa
|                   |        C17H33    СOONa
СН2 О СО С17Н33       СН2 ОН        

 5000 кг       х кг

C55H104О6 + 3NaOH  →  C3H5(OH)3 + С52Н99O6Na3

 860 кг        120 кг

M(C55H104О6)=860 кг/кмоль, маса 1 кмоль=860 кг

M(NaOH)=40 кг/кмоль, маса 1 кмоль=40 кг, а маса 3 кмоль=120 кг

х=m(NaOH)=5000 кг120 кг : 860 кг=697,67 кг

m(розч. NaOH)=(m(NaOH):ω(NaOH))100%=(697,67 кг:25%)100%=

=2790,68 кг=2,79 т

ІІ спосіб

M(C55H104О6)=860 кг/кмоль

n(C55H104O6)=m(C55H104O6):M(C55H104O6)=5000 кг:860 кг/кмоль=5,813 кмоль

Записуємо рівняння реакції: C55H104О6 + 3NaOH  →  C3H5(OH)3 + С52Н99O6Na3

За рівнянням реакції n(C55H104O6):n(NaOH)=1:3, тому

n(NaOH)=3n(C55H104O6)=35,813 кмоль=17,439 кмоль

M(NaOH)=40 кг/кмоль

m(NaOH)=n(NaOH)M(NaOH)=17,439 кмоль •40 кг/кмоль=697,56 кг

m(розч. NaOH)=(m(NaOH):ω(NaOH))100%=(697,56 кг:25%)100%=

=2790,24 кг=2,79 т

Відповідь: 2,79 т

 

Вправа 166. Обчисліть масу гліцеролу, який утворився при взаємодії достатньої кількості калій гідроксиду з 10 кг триолеїну, що містив 2% домішок за масою.

Відомо: m(С57H104O6 із дом.)=10 кг, ω(дом.)=2%

Знайти: m(С3Н5(ОН)3)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу основної речовини (чистого триолеїну).

m(дом.)=(ω(дом.)m(С57H104O6 із дом.)):100%=2%10 кг:100%=0,2 кг

m(С57H104O6)=m(С57H104O6 із дом.)-m(дом.)=10 кг - 0,2 кг = 9,8 кг

2. Записуємо рівняння реакції:

СН2 О СО С17Н33       СН2 ОН        
|                   |        
   
СН О   СО  С17Н33 + 3KOH СН ОН  +  17H33    СOOK
|                   |        
 
 
СН2 О СО С17Н33       СН2 ОН        

 9,8 кг                       х кг

C57H104О6 + 3КOH  →  C3H5(OH)3 + 3С17Н33O2K

 884 кг                       92 кг 

M(C57H104О6)=884 кг/кмоль, маса 1 кмоль=884 кг

M(C3H5(ОН)3)=92 кг/кмоль, маса 1 кмоль=92 кг

х=m(C3H5(OH)3)=9,8 кг92 кг : 884 кг=1,02 кг

ІІ спосіб

Знаходимо масу основної речовини (чистого триолеїну).

ω(С57H104O6)=100%-ω(дом.)=100% - 2%=98%

m(С57H104O6)=(ω(С57H104O6)m(С57H104O6 із дом.)):100%=98%10 кг:100%=

=9,8 кг

M(C57H104О6)=884 кг/кмоль

m(С57H104O6)=n(С57H104O6):M(С57H104O6)=9,8 кг : 884 кг/кмоль=

=0,011 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

C57H104О6 + 3КOH  →  C3H5(OH)3 + 3С17Н33O2K

За рівнянням реакції n(C57H104O6):n(C3H5(OH)3)=1:1, тому

n(C3H5(OH)3)=n(C57H104O6)=0,011 кмоль

M(C3H5(ОН)3)=92 кг/кмоль

m(C3H5(OH)3)=n(C3H5(OH)3)M(C3H5(OH)3)=0,011 кмоль92 кг/кмоль=1,02 кг

Відповідь: 1,02 кг

 

Вправа 167. За матеріалами з інтернету з’ясуйте, які жири та інші органічні сполуки містяться у вершковому маслі.

Інші завдання дивись тут...