Інші завдання дивись тут...

Вправа 176. Які вуглеводи називають дисахаридами? Дисахаридами називають вуглеводи, молекули яких складаються із двох залишків молекул одного або двох моносахаридів

Під час гідролізу таких вуглеводів із кожної молекули утворюються дві молекули моносахариду

 

Вправа 177. Порівняйте сахарозу і глюкозу за фізичними та хімічними властивостями.

Сахароза — біла кристалічна речовина із солодким смаком, розчинна у воді. Глюкоза — білий порошок або безбарвна кристалічна речовина із солодким смаком, добре розчинна у воді. 

Сахароза зазнає гідролізу, взаємодіє з гідроксидами деяких металічних елементів, при нагріванні розкладається, а глюкоза вступає в реакції окиснення, відновлення, бродіння.

 

Вправа 178. Напишіть хімічні рівняння, які відповідають наведеним нижче перетворенням, і вкажіть умови перебігу реакцій: сахароза → глюкоза → етанол → етиловий естер оцтової кислоти.

С12Н22О11 + Н2О -> С6Н12О6 + С6Н12О6 (над -> напишіть: ферменти або t, H2SO4)

сахароза                   глюкоза       фруктоза

С6Н12О6 -> 2С2Н5ОН + 2СО2(над -> напишіть: ферменти)

СH3COOH + С2Н5ОН -> CH3-COO-C2H5 + H2O  (конц. H2SO4)

 

Вправа 179. Обчисліть масову частку Карбону у вологому цукрі, якщо масова частка води в ньому становить 5%.

Відомо: ω(H2O)=5%, ω(NaOH)=25%

Знайти: ωвологому(C)-?

Розв'язування

I спосіб

1. Обчислюємо масову частку цукру у вологому цукрі:

ω(C12H22О11)=100%-ω(H2О)=100%-5%=95%

2. Обчислюємо масову частку Карбону у вологому цукрі:

M(C12H22О11)=342  

ωвологому(С)=(12Ar(C))/M(C12H22O11))95%=(12•12:342)95%=40%

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масову частку цукру у вологому цукрі:

ω(C12H22О11)=100%-ω(H2О)=100%-5%=95%

2. Обчислюємо масову частку Карбону у сухому цукрі:

M(C12H22О11)=342  

ωсухому(С)=(12Ar(C))/M(C12H22O11))100%=(12•12:342)100%=42%

3. 100% Карбону у сухому цукрі становить 95% Карбону у вологому, тоді

   42% Карбону у сухому цукрі - х% Карбону у вологому

х=ωвологому(C)=42%95% : 100%=40%

Відповідь: 40%

 

Вправа 180. За графіком, наведеним на малюнку 60, визначте, насиченим чи ненасиченим є:

а) 70%-й водний розчин сахарози за температури 60°С;

Відповідь: ненасиченим

За кривою розчинності у 100 г води за температури 600С максимально може розчинитися 290 г сахарози.

Те, що масова частка сахарози становить 70% означає, що у 100 г розчину міститься 70 г сахарози, тоді маса води становить: 100 г - 70 г=30 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу сахарози, що розчинена у 100 г води:

у 30 г води розчиняється 70 г сахарози, тоді

у 100 г води розчиниться х г сахарози

х=70 г • 100 г : 30 г = 233 г

233 г < 290 г

б) 83%-й розчин сахарози за температури 100°С.

Відповідь: насиченим

За кривою розчинності у 100 г води за температури 1000С максимально може розчинитися 485 г сахарози.

Те, що масова частка сахарози становить 83% означає, що у 100 г розчину міститься 83 г сахарози, тоді маса води становить: 100 г - 83 г=17 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу сахарози, що розчинена у 100 г води:

у 17 г води розчиняється 83 г сахарози, тоді

у 100 г води розчиниться х г сахарози

х=83 г • 100 г : 17 г = 488 г

488 г > 485 г

 

Вправа 181. Які маси цукру і його водного розчину з масовою часткою 10% потрібно змішати, щоб виготовити 200 г 20%-го розчину?

Відомо: ω112H22O12)=10%, або 0,1, m2(розчину)=200 г, ω2(С12H22O12)=20%, або 0,2

Знайти: m1(розчину)-?, m(С12H22O12)-?

Розв'язування

1. m2(С12H22O12)=ω2(С12H22O12)m2(розчину)=0,2%200 г=40 г

2. m(H2O)=m2(розчину)-m2(С12H22O12)=200 г - 40 г=160 г

Воду не доливали, тому ця вода міститися у 10% розчині

3. Позначимо масу цукру у 10% розчині через х, тобто m1(С12H22O12)=х і, підставивши у формулу обчислення масової частки цукру ω112H22O12)=m1(С12H22O12):(m1(С12H22O12)+m(H2O)), розв'яжемо алгебраїчне рівняння для знаходження масу цукру в розчині:

0,1=х : (х + 160)

0,1 (х + 160) = х

0,1 х + 16 = х

х - 0,1 х = 16

0,9 х = 16

х = 16:0,9

х = m1(С12H22O12)=17,8

4. m1(розчину)=m1(С12H22O12)+m2(H2O)=17,8 г + 160 г = 177,8 г

5. Оскільки маса розчину 200 г, то треба додати таку масу цукру:

m(С12H22O12)=m2(розчину)-m1(розчину)=200 г - 177,8 г = 22,2 г

Відповідь: потрібно змішати 22,2 г цукру з 177,8 г 10% розчину, щоб виготовити 200 г 20% розчину

 

Вправа 182. При гідролізі деякої маси сахарози утворилася удвічі менша маса глюкози. Яка частка дисахариду перетворилася на моносахариди? Задача на відносний вихід продукту реакції програми 11, а не 10 класу.

Відомо: m(С12H22O12)=а г, mпракт.6H12O6)=а/2 г=0,5а г

Знайти: η-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції: 

    а г                     х г          

С12Н22O12 + H2O -> С6Н12O6 глюкоза + С6Н12О6 фруктоза

   342 г                  180 г

M(С12H22O12)=342 г/моль, маса 1 моль=342 г

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

х=mтеорет.(C6H12O6)=а г • 180 г : 342 г=0,526а г

2. Визначаємо відносний вихід глюкози:

η=mпракт.12H22O12)/mтеорет.12H22O12)=0,5а : 0,526а=0,95, або 95%

Відповідь: 95%

Інші завдання дивись тут...