Інші завдання дивись тут...

Вправа 229 Охарактеризуйте реакції полімеризації та поліконденсації.

Реакція полімеризації — реакція утворення полімеру в результаті послідовного сполучення молекул мономера за рахунок розриву одного зі складників кратного зв’язку. Під час полімеризації всі атоми, що входили до складу молекул мономера (мономерів), переходять у склад макромолекули полімеру. Прикладом такої взаємодії є утворення поліетилену.

Реакція поліконденсації — реакція утворення полімеру в результаті взаємодії характеристичних груп молекул мономера з виділенням води, амоніаку, хлороводню. Під час поліконденсації не всі атоми, що входять до складу молекул мономера (мономерів), переходять у склад полімеру, бо частина з них утворює ще одну речовину — низькомолекулярний продукт реакції. Прикладом такої взаємодії є утворення поліпептиду з кількох амінокислот.

 

Вправа 230 Які особливості складу і будови молекули мономера зумовлюють його участь у реакції:

а) полімеризації;

У молекулах мономерів є кратні зв’язки, що розриваються й переходять в ординарні (прості).  Сполучення мономерів у полімери відбувається за місцем розриву кратних зв’язків. 

б) поліконденсації?

У молекулах мономерів мають міститися не менше двох характеристичних груп. Це може бути одна сполука з двома характеристичними групами різної природи, або дві речовини, кожна з яких містить характеристичні групи, що взаємодіють одна з одною.

 

Вправа 231 Напишіть схему реакції полімеризації сполуки CClF=CF2.

nCClF=CF2 ->(CClFCF2)n

Вправа 232 Яка сполука може вступати в реакцію полімеризації, а яка — в реакцію поліконденсації, відповідь підтвердьте схемами відповідних реакцій:

а) тетрафлуороетен;

У реакцію полімеризації, бо наявні кратні зв'язки (подвійні):

nCF2=CF2 -> (CF2CF2)n

б) аміноетанова кислота?

У реакцію поліконденсації, бо наявні дві характеристичні групи (амінна і карбонова):

nNH2СH2COOH -> H[NHCH2CO]nOH + (n-1)H2O

Вправа 233 Яка кількість пептидних груп міститься в продукті поліконденсації амінокислоти, якщо утворилося:

а) 3 моль води;

N(–NH–CO–)=N(H2O)=n(H2О)NA=3 моль6,021023моль-1=181023=1,81024

б) 3 г води?

N(–NH–CO–)=N(H2O)=n(H2О)NA=(m(H2O):M(H2O))NA=

=(3 г : 18 г/моль)6,021023=0,17 моль6,021023=11023

Інші завдання дивись тут...