Інші завдання дивись тут...

Вправа 234 Назвіть полімери, які є основою пластмас, і наведіть їхні формули.

Назва полімерів Формула полімерів
поліетилен (СН2СН2)n

Політетрафторетилен,

або тефлон

(СF2СF2)n
поліпропілен

(―CH2CH)n

          │               

          CH3

полівінілхлорид

(―CH2CH)n

          │               

          Cl

полістирол

(―CH2CH)n

          │               

          C6H5

Вправа 235 Чи впливає будова полімеру на його властивості? Впливає

Відповідь обґрунтуйте. Фізичні властивості полімерів залежать від маси, довжини, розгалуженості макромолекул, їх відносного розміщення у просторі. Лінійні полімери еластичні, гнучкі, термопластичні, можуть розчинятися з утворенням в'язких розчинів. Розгалужені  нееластичні, гнучкі, причому гнучкість зменшується зі збільшенням ступеня розгалуженості, термопластичні, розчиняються погано. Сітчасті ―  пружні, легше руйнуються, не плавляться, термореактивні, у розчинниках набрякають, не розчиняючись.

 

Вправа 236 Назвіть переваги і недоліки використання пластмас. 

Експлуатаційні переваги пластмас зумовлені властивостями пластмас, що роблять їх використання економічно вигідним і зручним. Це їхня легкість, міцність, довговічність (не зазнають корозії), термопластичність чи термореактивність, стійкість до дії окисників, кислот і лугів, газо- і водонепроникність, високі оптичні якості.

Експлуатаційні недоліки пластмас пов’язані переважно з їхньою низькою термостійкістю, горючістю, крихкістю.

 

Вправа 237 Склад полівінілацетату (основний компонент клею ПВА) відповідає формулі , де Х — група СH3COO–. Напишіть схему реакції полімеризації з утворенням цього полімеру.

 

Вправа 238 Обчисліть масові частки елементів у полівінілхлориді.

Відомо: полівінілхлорид (CH2CHCl)n

Знайти: ω(C)-?, ω(H)-?, ω(Cl)-?

Розв'язування

Mr(CH2CHСl)=2Ar(C)+3Ar(H)+Ar(Cl)=212+31+35,5=62,5

ω(C)=2Ar(C):Mr(CH2CHСl)=212:62,5=0,384, або 38,4%

ω(H)=3Ar(H):Mr(CH2CHСl)=31:62,5=0,048, або 4,8%

ω(Cl)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-38,4%-4,8%=56,8%

Відповідь: ω(C)=38,4%, ω(Н)=4,8%, ω(Cl)=56,8%

 

Вправа 239 За матеріалами з інтернету підготуйте коротке повідомлення про полімер, який називають органічним склом, і сфери його застосування. Поліметилметакрилат — полімер, який добувають реакцією полімеризації метилметакрилату:

 

Завдяки своїй прозорості цей полімер дістав назву «органічне скло» (інша назва — «плексиглас»). Він легкий, міцний, волого-, морозо - і світлостійкий, його можна полірувати, піддавати механічній обробці, склеювати. Cтійкий проти ударів, тому його використовують замість скла в транспортних засобах, приладах, військовій техніці, для виготовлення ілюмінаторів, декоративної плитки, акваріумів, годинників тощо.

Метакрилова кислота

H2=CCOOH

    │            

    CH3

Метиловий естер

метакрилової кислоти,

або метилметакрилат

CH2=CCOOCH3

      │             

      CH3

Інші завдання дивись тут...