Інші завдання дивись тут...

Вправа 240 Охарактеризуйте властивості каучуку. Висока еластичність, водонепроникність, зносостійкість, хороші електроізоляційні властивості.

 

Вправа 241 У чому полягає процес вулканізації? Процес вулканізації полягає в «зшиванні» макромолекул каучуку містками з атомів Сульфуру за місцем розриву подвійних зв’язків з утворенням полімеру просторової будови, який робить матеріал міцнішим та еластичнішим, стійким до дії розчинників. 

 

Вправа 242 Чим різняться каучук і гума, гума та ебоніт? Каучуки слугують сировиною для вироблення гуми і утворення ебоніту, тобто каучук є речовиною, а гума і ебоніт  - матеріалами. Каучуки розчиняються в органічних розчинниках з утворенням колоїдного розчину, а гума набрякає, тобто має здатність вбирати в себе органічний розчинник. Ебоніт у порівнянні з гумою має велику твердість й міцність.

 

Вправа 243 Назвіть сфери використання каучуків. Промисловість, техніка, транспорт, медицина, побут.

 

Вправа 244 За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення:

а) про походження назви «каучук»;

Назва каучу походить від злиття двох слів каа - дерево і о-чу - текти, плакати, тому термін «каучук» досить вдало відображає його походження.

б) про історію відкриття гуми;

У 1839 році американський винахідник, відкрив спосіб вулканізації каучуку. Це відкриття уславило його, однак не сприяло поліпшенню матеріального становища. За борги Ч.Гудієра багаторазово засуджували до ув’язнення. Газети писали про нього; «Якщо ви побачите людину у взутті, пальті і капелюсі з гуми, але без гроша в кишені, знайте: перед вами - Чарльз Гудієр». Утім у 1898 році було засновано компанію «Goodyear Tire», продукція якої до сьогодні зберігає статус бренда у виробництві автомобільних шин.

 

Вправа 245 Назвіть кілька синтетичних каучуків і запишіть їхні хімічні формули.

Назва синтетичного

каучука

Хімічна формула
бутадієновий каучук (CH2CH=CHCH2)n
ізопреновий каучук 

(CH2C=CHCH2)n

          │

          CH3

хлоропреновий каучук 

(CH2C=CHCH2)n

          │

          Cl

Вправа 246 Складіть схему реакції полімеризації з утворенням хлоропренового каучуку.

 

Вправа 247 Обчисліть масову частку Хлору в хлоропреновому каучуку

Відомо: (―CH2CCl=CHCH2)n

Знайти: ω(Cl)-?

Розв'язування

Mr(ел.ланки)=Mr(CH2CCl=CHCH2)=4Ar(C)+5Ar(H)+Ar(Cl)=412+51+35,5=88,5

ω(Cl)=Ar(Cl):Mr(ел.ланки)=35,5:88,5=0,401, або 40,1%

Відповідь: ω(Cl)=40,1%

Інші завдання дивись тут...