Інші завдання дивись тут...

Вправа 261 Які групи органічних речовин називають біологічно активними? 

Вітаміни, ферменти, антибіотики, алкалоїди, гормони

 

Вправа 262 Яке значення мають вітаміни для людини? Вітаміни потрібні для здійснення біохімічних і фізіологічних процесів в організмі людини   

 

Вправа 263 Назвіть кілька водорозчинних і жиророзчинних вітамінів. Вітаміни С, В1, В2, В5 (або РР), В6, В12 - водорозчинні, а вітаміни А, D, E, K, F - жиророзчинні

 

Вправа 264 Обчисліть відносну молекулярну масу вітаміну В2, якщо його молекула містить чотири атоми Нітрогену, а масова частка цього елемента у вітаміні становить 14,9 %.

Відомо: вітамін В2 містить 4 атоми Нітрогену, ω(N)=14,9%

Знайти: Mr(вітаміну)-?

Розв'язування

З формули обчислення масової частки елемента у сполуці (вітаміні) знаходимо відносну молекулярну масу вітаміну:

Mr(вітаміну)=(4Ar(N):ω(N))100%=(414:14,9%)100%=376

Відповідь: Mr(вітаміну)=376

 

Вправа 265 Яку функцію виконують ферменти в організмі? Ферменти виконують функцію каталізаторів хімічних реакцій, які відбуваються в організмі.

Інші завдання дивись тут...