Інші завдання дивись тут...

Вправа 266 Назвіть якомога більше видів природної сировини, з якої добувають органічні речовини.  Нафта, природний газ, вугілля, деревина, горючі сланці, торф

 

Вправа 267 Які вимоги, на вашу думку, мають висуватися до матеріалів на основі органічних речовин, що застосовуються:

а) у космічній техніці; Високі термо- і морозостійкість, не втрачати гнучкості й еластичності в широкому інтервалі температур, хімічна стійкість, легкість, міцність

б) на морських суднах? Висока корозійна стійкість, не змочуватись ні водою, ні більшістю органічних розчинників, хороші діелектричні й теплоізоляційні властивості, легкість, міцність

 

Вправа 268 Уявімо ситуацію, коли запаси нафти на Землі майже вичерпалися. Якими можуть бути дії розвинутих країн із наближенням такої кризи? Освоєння альтернативних джерел: світові запаси вугілля є перспективною сировиною для виробництва моторних палив і продуктів органічного синтезу; виробництво біопалива з відновлюваних джерел (біогаз - продукт метанового бродіння біомаси, біоетанол - продукт спиртового бродіння біомаси, біоводень - продукт високотемпературного розкладання біомаси без доступу кисню, біодизельне пальне - продукт переестерифікації технічних олій - соняшникової, кукурудзяної, соєвої, ріпакової - метанолом або етанолом)розширення використання вторсировини (наприклад, повторна переробка виробів з полімерів)використання горючих сланців як енергетичної сировини тощо 

 

Вправа 269 Який рецепт приготування тіста для пирога, млинців, інших борошняних виробів можна вважати біотехнологією? Рецепт з використанням хлібопекарських дріжджів

Біотехнології — процеси перетворення органічних речовин за участю мікроорганізмів або продуктів їх життєдіяльності.

 

Вправа 270 Як, використовуючи хімічні реакції, можна видалити домішку фенолу з газових викидів хімічного підприємства, які складаються з азоту, кисню і водяної пари?

Для поглинання фенолу використовують циркулюючий розчин NaOH:

С6Н5ОН + NaOH → С6Н5ОNa + H2Ο

Інші завдання дивись тут...