Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Напишіть хімічні формули мономерів полібутадієнового та поліізопренового каучуків.

CH2=CH=CH2 

CH2=CCH=CH2 

      │          

      CH3

Вправа 2 Обчисліть ступінь полімеризації полібутадієнового каучуку, якщо середня відносна молекулярна маса його становить:

а) 10800

Відомо: Mr(каучука)=10800

Знайти: n-?

Розв'язування

CH2=CH=CH2 елементарна ланка: бут-1,3-дієн 

Мr(ел. ланки)=4Ar(C)+6Ar(H)=412+61=54
n=Mr(каучука):
Мr(ел. ланки)=10800:54=200

Відповідь: 200

б) 24300

Відомо: Mr(каучука)=24300

Знайти: n-?

Розв'язування

CH2=CH=CH2 елементарна ланка: бут-1,3-дієн

Мr(ел. ланки)=4Ar(C)+6Ar(H)=412+61=54

n=Mr(каучука):Мr(ел. ланки)=24300:54=450

Відповідь: 450

ІІІ рівень

Вправа 3 Поясніть чим відрізняється каучук від гуми. Дайте аргументовну відповідь. Каучуки слугують сировиною для вироблення гуми методом вулканізації, тобто каучук  речовина, а гума  матеріал  

 

Вправа 4 Розгляньте схему класифікації каучуків за галузями застосування та поясніть їхнє застосування.

Каучуки загального призначення:

бутадієновий, поліізопреновий

Каучуки спеціального призначення:

полібутадієновий, хлоропреновий

шини, шланги,

конвеєрні стрічки, 

взуття,

медичні і спортивні вироби,

ізоляція

кабелі, 

шланги,

трубопроводи

в муфтах бурильних установків

 

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

бутан -> бута-1,3-дієн -> полібутадієновий каучук

CH3CH2CH2CH3 -> CH2=CHCH=CH2 + 2H2

nCH2=CHCH=CH2 -> (CH2CH=CHCH2)n

Інші завдання дивись тут...