Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 10 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не використовувати на інших сайтах!

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 6 Cамостійна робота Склад, властивості, застосування вуглеводнів

Сторінка 7 Домашнє завдання Склад, властивості, застосування вуглеводнів

Сторінка 10 Самостійна робота Оксигеновмісні органічні речовини

Сторінка 12 Домашнє завдання Оксигеновмісні органічні речовини

Сторінка 14 Самостійна робота Класифікація органічних сполук

Сторінка 16 Домашнє завдання Класифікація органічних сполук

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 17 Самостійна робота Теорія будови органічних сполук. Ізомерія

Сторінка 18 Домашнє завдання Теорія будови органічних сполук. Ізомерія

Сторінка 20 Самостійна робота Ковалентні карбон-карбонові зв'язки

Сторінка 22 Самостійна робота Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 23 Домашнє завдання Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 23 Тренувальні завдання Розв'язування розрахункових задач

ТЕМА 2. ВУГЛЕВОДНІ

Сторінка 27 Самостійна робота Класифікація вуглеводнів. Алкани

Сторінка 27 Домашнє завдання Класифікація вуглеводнів. Алкани

Сторінка 29 Самостійна робота Хімічні властивості алканів

Сторінка 31 Домашнє завдання Хімічні властивості алканів

Сторінка 34 Самостійна робота Алкени і алкіни. Загальні формули

Сторінка 36 Домашнє завдання Алкени і алкіни. Загальні формули

Сторінка 39 Самостійна робота Хімічні властивості етену і етину

Сторінка 40 Домашнє завдання Хімічні властивості етену і етину

Сторінка 43 Самостійна робота Розв'язування задач

Сторінка 44 Домашнє завдання Розв'язування задач

Сторінка 46 Самостійна робота Арени. Бензен. Властивості бензену

Сторінка 48 Домашнє завдання Арени. Бензен. Властивості бензену

Сторінка 50 Самостійна робота Методи добування і застосування вуглеводнів

Сторінка 53 Домашнє завдання Методи добування і застосування вуглеводнів

Сторінка 55 Самостійна робота Повторюємо знання і вміння з теми "Вуглеводні"

Сторінка 57 Домашнє завдання Повторюємо знання і вміння з теми "Вуглеводні"

Сторінка 59 Узагальнення теоретичних знань з теми "Вуглеводні"

Сторінка 60 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТЕМА З. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

Сторінка 65 Самостійна робота Спирти. Насичені одноатомні спирти

Сторінка 66 Домашнє завдання Спирти. Насичені одноатомні спирти

Сторінка 69 Самостійна робота Поняття про багатоатомні спирти

Сторінка 71 Домашнє завдання Поняття про багатоатомні спирти

Сторінка 73 Самостійна робота Фенол. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 74 Домашнє завдання Фенол. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 76 Самостійна робота Альдегіди

Сторінка 79 Домашнє завдання Альдегіди

Сторінка 81 Самостійна робота Карбонові кислоти

Сторінка 82 Домашнє завдання Карбонові кислоти

Сторінка 85 Самостійна робота Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 86 Домашнє завдання Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 88 Тренувальні вправи

Сторінка 89 Самостійна робота Естери

Сторінка 92 Домашнє завдання Естери

Сторінка 94 Самостійна робота Жири як представники естерів

Сторінка 96 Домашнє завдання Жири як представники естерів

Сторінка 99 Самостійна робота Вуглеводи. Глюкоза. Сахароза

Сторінка 101 Домашнє завдання Вуглеводи. Глюкоза. Сахароза

Сторінка 103 Самостійна робота Вуглеводи. Крохмаль. Целюлоза

Сторінка 105 Домашнє завдання Вуглеводи. Крохмаль. Целюлоза

Сторінка 107 Узагальнення знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Сторінка 108 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТЕМА 4. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 110

Сторінка 111 Самостійна робота Насичені аміни

Сторінка 112 Домашнє завдання Насичені аміни

Сторінка 113 Самостійна робота Ароматичні аміни. Анілін

Сторінка 114 Домашнє завдання Ароматичні аміни. Анілін

Сторінка 116 Самостійна робота Амінокислоти. їх склад і хімічна будова

Сторінка 117 Домашнє завдання Амінокислоти. їх склад і хімічна будова

Сторінка 119 Самостійна робота Білки як високомолекулярні сполуки

Сторінка 121 Узагальнення знаньз теми "Нітрогеновмісні органічні сполуки"

ТЕМА 5. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

Сторінка 122 Самостійна робота Органічні речовини як основа сучасних матеріалів

Сторінка 124 Домашнє завдання Органічні речовини як основа сучасних матеріалів

Сторінка 126 Самостійна робота Пластмаси

Сторінка 127 Домашнє завдання Пластмаси

Сторінка 128 Самостійна робота Вплив пластмас на здоров'я людини і довкілля

Сторінка 129 Домашнє завдання Вплив пластмас на здоров'я людини і довкілля

Сторінка 130 Самостійна робота Каучуки. Ґума

Сторінка 131 Домашнє завдання Каучуки. Ґума

Сторінка 133 Самостійна робота Синтетичні волокна

Сторінка 133 Домашнє завдання Синтетичні волокна

Сторінка 134 Узагальнення знаньз теми "Синтетичні високомолекулярні речовини"

Сторінка 135 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТЕМА 6. БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ'ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Сторінка 139 Самостійна робота Взаємозв'язки між класами органічних речовин

Сторінка 140 Домашнє завдання Взаємозв'язки між класами органічних речовин

Сторінка 143 Самостійна робота Поняття про біологічно активні речовини

Сторінка 144 Домашнє завдання Ппоняття про біологічно активні речовини 

Сторінка 145 Самостійна робота Роль хімії у розв'язанні сировинної проблеми

Сторінка 147 Домашнє завдання Роль хімії у розв'язанні сировинної проблеми

Сторінка 149 Самостійна робота Роль хімії у розв'язанні енергетичної проблеми

Сторінка 150 Самостійна робота Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми

Сторінка 152 Домашнє завдання Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми

Сторінка 153 Самостійна робота Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми

Сторінка 155 Домашнє завдання Роль хімії у розв'язанні продовольчої проблеми

Сторінка 156 Самостійна робота Роль хімії у створенні нових матеріалів

Сторінка 157 Домашнє завдання Роль хімії у створенні нових матеріалів

Сторінка 158 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

 

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...