ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів 5

Склад, властивості, застосування представників оксигеновмісних органічних речовин  9

Нітрогеновмісні органічні сполуки: аміноетанова кислота.

Класифікація органічних сполук 14

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Теорія будови органічних сполук.

Ізомерія. Ізомери 17

Ковалентні карбон-карбонові зв'язки у молекулах органічних сполук 20

Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів 21

ТЕМА 2. ВУГЛЕВОДНІ

Класифікація вуглеводнів.

Алкани, номенклатура, ізомерія 25

Хімічні властивості алканів 29

Алкени і алкіни. Загальні формули.

Структурна ізомерія, номенклатура 33 Хімічні властивості етену і етину 38

Розв'язування задач на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду, густиною або відносною густиною 42 Арени. Бензен.

Хімічні властивості бензену 45

Методи добування вуглеводнів. Застосування вуглеводнів 49

ТЕМА З. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

Спирти. Насичені одноатомні спирти.

Фізичні та хімічні властивості 64

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу  68

Фенол. Фізичні та хімічні властивості 72

Альдегіди 76

Карбонові кислоти 80

Розв'язування розрахункових задач на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок 84

Естери 89

Жири як представники естерів 94

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів.

Глюкоза. Сахароза 9л

Вуглеводи. Крохмаль. Целюлоза 102

ТЕМА 4. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 110

Насичені аміни.

Аміни як органічні основи 110

Ароматичні аміни. Анілін 112

Амінокислоти. їх склад і хімічна будова. Хімічні властивості аміноетанової кислоти 115

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків 119

ТЕМА 5. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмас 122

Пластмаси 125

Вплив пластмас на здоров'я людини і довкілля 127

Каучуки. Ґума 130 Синтетичні волокна 132

ТЕМА 6. БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ'ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Взаємозв'язки між класами органічних речовин 138

Загальні поняття про біологічно активні речовини 142 Роль органічної хімії у розв'язанні сировинної проблеми 145

Роль органічної хімії у розв'язанні енергетичної проблеми  148

Роль органічної хімії у розв'язанні продовольчої проблеми  150

Роль органічної хімії у розв'язанні продовольчої проблеми  153

Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів  156