Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Поясніть, які речовини називають полімерами та наведіть приклади відомих вам полімерів.

Полімери — природні, штучні та синтетичні високомолекулярні сполуки, до складу молекул яких входять мономерні ланки, що повторюються багато разів.

Приклади: крохмаль, целюлоза, білки, каучук, поліетилен, поліпропілен.

 

Вправа 2 Пригадайте та сформулюйте визначення понять: мономер, полімер, співполімер, ступінь полімеризації.

Мономер — низькомолекулярна речовина, що вступає в реакції полімеризації та поліконденсації з утворенням високомолекулярної речовини (полімеру).

Полімери — природні, штучні та синтетичні високомолекулярні сполуки, до складу молекул яких входять мономерні ланки, що повторюються багато разів.

Співполімер — речовина, що бере участь у реакції полімеризації з іншою речовиною.

Ступінь полімеризації — число, що вказує на кількість мономерних ланок у полімері.

 

Вправа 3 Назвіть реакції, що лежать в основі синтезу полімерів та сформулюйте їх визначення.

Полімеризація — реакція утворення високомолекулярних сполук (полімерів) з низькомолекулярних (мономерів).

Поліконденсація — реакція, унаслідок якої крім високомолекулярної речовини утворюється низькомолекулярний продукт (вода).

ІІ рівень

Вправа 4 Охарактеризуйте фізичні властивості пластмас:

а) термопластичних

Гнучкі, у розм’якшеному стані їм можна надати будь-якої форми, вона зберігатиметься й після охолодження. Вироби з таких пластмас можна багаторазово переробляти.

б) терморегулярних

Під час нагрівання втрачають пластичність і форму, а після охолодження ніколи вже її не набувають.

 

Вправа 5 Пригадайте, які вироби з поліетилену та поліпропену найчастіше використовують у повсякденному користуванні. Відповідь оформте табличкою:

Вироби з поліетилену Вироби з поліпропену

1 Плівка

2 Харчові контейнери

3 Пакети для сміття

1 Іграшки

2 Упаковки

3 Пляшки, корки

Вправа 6 Назвіть формули мономерів, з яких синтезують:

а) поліетилен

СH2=СH2

б) хлороетену (провильно полівінілхлорид)

СHСl=CH2

Яка реакція лежить в основі їх синтезу? Полімеризація

ІІІ рівень

Вправа 7 Поясніть на прикладах взаємодії етену з воднем, бромом, гідроген хлоридом, чому етен вступає у реакції приєднання, а поліетен - ні.  Етен, на відміну від поліетену, вступає в реакцію сполучення за місцем кратного зв'язку, бо є ненасиченою сполукою

Напишіть рівняння реакцій.

СH2=CH2 + H2 → CH3―CH3

СH2=CH2 + Br2 → CH2Br―CH2Br

СH2=CH2 + HCl → CH3―CHCl

 

Вправа 8 Напишіть рівняння реакції поліконденсації, що відбуваються між молекулами амінокислот.

Назвіть продукт реакції. Дипептид

IV рівень

Вправа 10 Під час взаємодії етену з воднем витратився водень об'ємом 89,6 л (н.у.). Обчисліть, яка маса та кількість речовини продукту реакції утвориться. Назвіть утворений продукт.

Відомо: V(H2)=89,6 л

Знайти: m2H6)-?, у2H6)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       89,6 л  x г     

C2H4 + H2 -> C2H6

       22,4 л  30 г               

M(C2H6)=30 г/моль, маса 1 моль=30 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C2H6)=89,6 л • 30 г : 22,4 л=120 г

у2H6)=m2H6):M2H6)=120 г : 30 г/моль=4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       89,6 л  x моль     

C2H4 + H2 -> C2H6

       22,4 л 1 моль              

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=у(C2H6)=89,6 л • 1 моль : 22,4 л=4 моль

M(C2H6)=30 г/моль

m2H6)=у2H6)M2H6)=4 моль  30 г/моль=120 г

ІІІ спосіб

у(H2)=V(H2):VM=89,6 л : 22,4 л/моль=4 моль

Записуємо рівняння реакції:  

C2H4 + H2 -> C2H6

За рівнянням реакції у(H2):у(C2H6)=1:1, тому

у(C2H6)=у(H2)=4 моль              

M(C2H6)=30 г/моль

m2H6)=у2H6)M2H6)=4 моль  30 г/моль=120 г

Відповідь: 120 г і 4 моль; етан

Інші завдання дивись тут...