Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Нітрогеновмісні органічні сполуки з біологічною функцією називаються амінокислотами, білками

2 До амінокислот належать органічні сполуки, в молекулах яких наявні карбоксильні і амінні групи

3 Назви амінокислот походять від відповідної карбонової кислоти з додаванням префікса аміно-

4 Розташування аміногрупи біля різних атомів зумовлює ізомерію амінокислот

5 У складі амінокислот можуть бути групи: а) одна або більше амінна; б) одна або карбоксильна; в) гідроксильна; г) сульфідна; ґ) фенільна

6 На положення аміногрупи вказує локант, що ставиться перед назвою амінокислоти

7 Амінокислота складу СH2-CH(NH3)-CH2-COOH називається 3-амінобутанова

8 У ізомерів амінокислот перед назвою цифрами позначають положення аміногруп в алфавітному порядку

9 Амінокислоти можуть проявляти властивості основних і кислотні, залежно від того, які групи переважають

10 Для амінокислот властиві реакції: а) з лугами; б) з кислотами; в) між собою

11 Амінокислоти застосовують: а) фармацевтичних препаратах; б) кормах тварин; б) коктейлях

 

Вправа 2 Впишіть у формули речовин, що належать до спиртів, карбонових кислот, амінокислот з даного переліку:

Спирти: C6H13OH, C2H5OH

Карбонові кислоти: HCOOH, CH3COOH, C17H35COOH

Амінокислоти: NH2CH2COOH, NH2(CH2)5COOH, NH2CH2CH2COOH

 

Вправа 3 Назвіть речовини за формулами:

а) НN—С4Н9

       |

       C2H5

   бутилетиламін, або N-етилбутанамін

б) С3H72

    пропіламін, або 1-амінопропан, або пропан-1-амін

 

в) СН3N—СН3

         |

         H

   диметиламін, або N-метилметанамін

Вправа 4 Напишіть рівняння реакції утворення дипептиду:


ІІІ-IV рівні

Вправа 5 Напишіть рівняння реакції між запропонованими речовинами та вкажіть, які властивості амінів вони характеризують.

а) 4C3H7-NH2 + 21O2 -> 12CO2 + 18H2O + 2N2 - горять (окиснюються)

б) C2H5NH2 + HCl -> [C2H5NH3]+Cl- - амфотерні властивості

 

Вправа 6 Укажіть послідовність добування амінокислоти, маючи такі речовини:

А Етанова кислота

Б Етанол

В Хлороетанова кислота

Г Етен

Ґ Аміноетанова кислота

Д Етаналь

Відповідь: ГБДАВҐ

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag

СH3COOH + Cl2 -> Cl-CH2-COOH + HCl

Сl-CH2-COOH + NH3 -> H2N-CH2-COOH +HCl

 

Вправа 7 Обчисліть та позначте масу етанамоній хлориду, якщо аміноетанова кислота кількістю речовини 0,3 моль повністю прореагувала з хлоридною кислотою:

А 30,40 г

Б 32,54 г

В 33,45 г

Г 31,42 г

Відповідь: В

Відомо: у(H2N-CH2-COOH)=0,3 моль

Знайти: m([H3N-CH2-COOH]+Cl-)-? 

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль                             х г

H2N-CH2-COOH + HCl -> [H3N-CH2-COOH]+Cl- 

1 моль                              111,5 г

M([H3N-CH2-COOH]+Cl-)=111,5 г/моль, маса 1 моль=111,5 г

х=0,3 моль  111,5 г : 1 моль=33,45 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

H2N-CH2-COOH + HCl -> [H3N-CH2-COOH]+Cl- 

За рівнянням реакції у(H2N-CH2-COOH):у([H3N-CH2-COOH]+Cl-)=1:1, тому

у([H3N-CH2-COOH]+Сl-)=у(H2N-CH2-COOH)=0,3 моль

M([H3N-CH2-COOH]+Cl-)=111,5 г/моль

m([H3N-CH2-COOH]+Cl-)=у([H3N-CH2-COOH]+Cl-)M([H3N-CH2-COOH]+Cl-)=

=0,3 моль  111,5 г/моль=33,45 г

Відповідь: 33,45 г

 

Вправа 8 Обчисліть та позначте кількість речовини та масу натрій аміноетаноату, якщо повністю нейтралізували натрій гідроксидом аміноетанову кислоту масою 15 г:

А 0,1 моль, 9,7 г

Б 0,15 моль, 14,55 г

В 0,25 моль, 24,25 г

Г 0,2 моль, 19,4 г

Відповідь: Г

Відомо: m(H2N-CH2-COOH)=15 г

Знайти: m(H2N-CH2-COONa)-?, у(H2N-CH2-COONa)-? 

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     15 г                             х г               

H2N-CH2-COOH + NaOH -> H2N-CH2-COONa + H2O 

     75 г                            97 г

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г

M(H2N-CH2-COONa)=97 г/моль, маса 1 моль=97 г

х=15 г  97 г : 75 г=19,4 г

у(H2N-CH2-COONa)=m(H2N-CH2-COONa):M(H2N-CH2-COONa)=

=19,4 г : 97 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      15 г                         х моль               

H2N-CH2-COOH + NaOH -> H2N-CH2-COONa + H2O 

     75 г                          1 моль

M(H2N-CH2-COOH)=75 г/моль, маса 1 моль=75 г

х=15 г  1 моль : 75 г=0,2 моль

M(H2N-CH2-COONa)=97 г/моль

m(H2N-CH2-COONa)=у(H2N-CH2-COONa)M(H2N-CH2-COONa)=

=0,2 моль  97 г/моль=19,4 г

Відповідь: 0,2 моль, 19,4 г

Інші завдання дивись тут...