Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази етапи вершеними

1 Галузь науки, що вивчає органічні сполуки називається органічною хімією

2 Органічні речовини мають будову молекулярну будову

З До складу органічних речовин входять елемени:

а) Карбон6) Гідрогенв) Оксигенг) Нітроген

4 Між атомами в молекулах органічних існують ковалентні зв'язки.

5 У молекулі метану довжина зв язку С-Н становить 0,154 нм

6 У молекулі етену довжина зв’язку С-Н становить 0,134 нм

7 У молекулі етину довжина зв'язку С-Н становить 0,120 нм

8 Вуглеводні — сполуки, що складаються з атомів Карбону і Гідрогену

9 До вуглеводнів належать такі представники: 

а) метанб) етанв) етен; г) етин

10 Органічні сполуки характеризуються властивостями:

о) горять з утворенням вуглекислого газу і води;

б) більшість з них нерозчинні у воді;

в) реакції відбуваються повільно, можуть мати кількі напрямів.

ІІ рівень

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості вуглеводнів.

I варіант

1   CH2 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

2   C2H6 + Br2 -> HBr + C2H5Br

3   C3H8 -> H2 + C3H6

4   CH2Cl2 + Cl2 -> HCl + CHCl3

5   C2H4 + H2 -> C2H6

6   2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O

II варіант

1   2С2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O

2   C2H5Cl + Cl2 -> HCl + C2H4Cl2

3   C4H10 -> 4C + 5H2

4   CH3Br + Br2 -> HBr + CH2Br2

5   C2H2 + 2H2 -> C2H6

6   C2H4 + O2 -> CO2 + H2O

III рівень

Вправа 3 Напишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алканів.

І варіант

1   С3H8 + 5O2 -> 3CО2 + 4H2O

2   CH4 + Br2 -> CH3Br + HBr

3   C2H6 -> H2 + C2H4

4   CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl

II варіант

1   C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

2   C2H5Br + Br2 -> C2H4Br2 + HBr

3   C3H8 -> 3C + 4H2

4   CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl

 

Вправа 4 Напишіть рівняння реакцій шо характеризують хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.

І варіант

1   2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O

2   C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

3   C2H2 + Cl2 -> C2H2Cl2

4   C2H4 + HBr -> C2H5Br

II варіант

1   C2H4 + Cl2 -> C4H4Cl2

2   C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br2

3   C2H2 + 2HCl -> C2H3Cl

4   C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

IV рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій, поданих схемами. Укажіть назви речовин, позначених літерами. Укажіть умови перебігу реакцій.

Метан -> вуглець -> метан -> хлорометан -> етан -> етен -> етин -> карбон (ІV) оксид -> натрій карбонат.

СH4 -> C + 2H2

C + 2H2 -> CH4

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl

CH3Cl + 2Na -> C2H6 + 2NaCl

C6H6 -> C2H4 + H2

C2H4 -> C2H2 + H2

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

 

Вправа 6 Розв'яжіть задачі

I-II рівні 

Метан об'ємом 33,6 л (н. у.) повністю згорів. Обчисліть, який об'єм кисню витратився.

Відомо: V(CH4)=33,6 л

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

33,6 л        х л

  CH4    +   2O2 -> CO2 + 2H2O

1 об'єм    2 об'єми

х=V(O2)=33,6 л  2 : 1 = 67,2 л

Відповідь: 67,2 л

III рівень 

Метан кількістю речовини 0,3 моль піддали хлоруванню до утворення тетрахлорометану. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: v(CH4)=0,3 моль

Знайти: m(CCl4)-?, m(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль               х г      у г

  CH4    +   4Сl2 -> CCl4 + 4HCl

1 моль                154 г   146 г  

M(CCl4)=154 г/моль, маса 1 моль=154 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 4 моль=146 г

х=m(CCl4)=0,3 моль  154 г : 1 моль = 46,2 г

у=m(HCl)=0,3 моль  146 г : 1 моль = 43,8 г

Відповідь: 46,2 г CCl4 i 43,8 г HCl

IV рівень 

До складу природного газу входить метан, масова частка-якого становить 92%. Обчисліть, який об'єм кисню (н.у.) та повітря треба витратити на повне згоряння метану, що міститься у природному газі об'ємом 2 м3.

Відомо: V(суміші)=2 м3,  φ(СН4)=92%

Знайти: V(О2)-?, V(повітря)-?

Розв'язуванння

V(CH4)=(φ(СН4)•V(суміші)):100%=(92%•2 м3):100%=1,84 м3

Записуємо рівняння реакції:

1,84 м3        х м3

  CH4    +   2O2 -> CO2 + 2H2O

1 об'єм       2 об'єми

х=V(O2)=1,84 м3  2 : 1 =3,68 м3

У повітрі кисню близько 20% за об'ємом (або 1/5 частина), тому повітря треба взяти у 5 разів більшого об'єму, тобто V(повітря)=5•V(O2)=5•3,68 м3=18,4 м3

Відповідь: 3,68 м3 кисню і 18,4 м3 повітря

Інші завдання дивись тут...