Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Випишіть формули насичених одноатомних спиртів та карбонових кислот із поданого переліку формул: C3H7OH, C2H6, CH3COOH, CH3OH, C4H8, C5H12O, C3H8, C2H5COOH, C3H7COOH

Формули спиртів: C3H7OH, CH3OH, C5H12O

Формули кислот: CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH

 

Вправа 2 Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами:

І варіант 

1  C3H7OH + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O

2  2CH3OH + 2Na -> 2CH3ONa + H2

II варіант

1  2С3Н7ОН + 2Na -> 2C3H7ONa + H2

2  2C2H5OH + 7O2 -> 4CO2↑ + 6H2O

 

Вправа 3 Обчисліть відносну молекулярну масу насиченого одноатомного спирту, якщо густина його парів за киснем - 3,625.

Відомо: DО2(спирту)=3,625

Знайти: Mr(спирту)-?

Розв'язування

DО2(спирту)=Mr(спирту):Mr(O2), звідси

Mr(cпирту)=DO2(спирту)Mr(O2)=3,62532=116

Відповідь: 116

II рівень

Вправа 4 Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

І варіант 

1 2C2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O

2 2CH3COOH + Ca -> H2 + (CH3COO)2Ca

З 2CH3OH + 2K -> H2↑ + 2CH3OK 

4 2СН3СOOH + Na2CO3 -> H2O + CO2↑ + 2CH3COONa

II варіант

1 C2H6 + Cl2 -> HCl + C2H5Cl

2 2C2H5OH + 6O2 -> 4CO2 + 6H2O

3 2C2H5COOH + K2CO3 -> CO2 + H2O + 2C2H5COOK

4 2C2H5OH + 6O2 -> 4CO2 + 6H2

 

Вправа 5 Розв'яжіть задачі:

І варіант

Обчисліть кількість речовини води, що утвориться під час повного згорянні етанолу кількістю речовини 2,5 моль.

Відомо: v(C2H5OH)=2,5 моль

Знайти: v(H2O)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

2,5 моль                     х моль

2C2H5OH + 6O2 -> 4CO2 + 6H2O

2 моль                       6 моль

х=v(H2O)=2,5 моль  6 моль : 2 моль=7,5 моль

Відповідь: 7,5 моль

II варіант

Обчисліть масу карбон (ІV) оксиду, що утвориться під час повного згоряння етанолу масою 9,2 г.

Відомо: m(C2H5OH)=9,2 г

Знайти: m(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

9,2 г                   х г

2C2H5OH + 6O2 ->  4CO2 + 6H2O

92 г                  176 г

Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46

M(C2H5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=212+16=44

M(CO2)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г, а маса 4 моль=176 г                 

х=m(CO2)=9,2 г  176 г : 92 г=17,6 г

Відповідь: 17,6 г

III рівень

Вправа 6 Допишіть продукти реакцій та перетворіть схеми на рівняння:

а) 2C3H7OH + 9O2 -> 6CO2 + 8H2O

б) CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

б) 2HCOOH + CaO -> (HCOO)2Ca + H2O

г) 2CH3COOH + Zn -> (CH3COO)2Zn + H2

ґ) CH3COOH + Na2CO3 -> CH3COONa + H2O

д) 2HCOOH + Mg -> (CHCOO)2Mg + H2

 

Вправа 7 Розв'яжіть задачі: 

І варіант

Обчисліть масу солі та об'єм водню (н.у.) в реакції повної взаємодії метанолу масою 256 г з натрієм.

Відомо: m(CH3OH)=256 г

Знайти: m(CH3ONa)-?, V(H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

256 г                   х г        у л

2CH3OH + 2Na ->  2CH3ONa + H2

64 г                   108 г      22,4 л

Mr(CH3OH)=Ar(C)+4Ar(H)+Ar(O)=12+41+16=32

M(CH3OH)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г, а маса 2 моль=64 г

Mr(CH3ONa)=Ar(C)+3Ar(H)+Ar(O)+Ar(N)=12+31+16+23=54

M(CH3ONa)=54 г/моль, маса 1 моль=54 г, а маса 2 моль=108 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л              

х=m(CH3ONa)=256 г  108 г : 64 г=432 г

y=V(H2)=256 г  22,4 л : 64 г=89,6 л

Відповідь: 432 г солі і 89,6 л водню

II варіант

Обчисліть об'єм кисню, що витратиться і об'єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утвориться внаслідок повного згоряння гліцеролу кількістю речовини 0,2 моль.

Відомо: v(C3H8O3)=0,2 моль

Знайти: V(О2)-?, V(СO2)-?

Розв'язуванння

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль    х л          у л

2C3H8O3 + 7O2  -  >  6CO2 + 8H2O

1 моль    156,8 л     134,4 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л, а 7 моль - у 7 разів більший об'єм, тобто 156,8 л

х=V(O2)=0,2 моль  156,8 л : 1 моль=31,36 л

у=V(СO2)=0,2 моль  134,4 л : 1 моль=26,88 л

Відповідь: 31,36 л кисню і 26,88 л вуглекислого газу

 

Вправа 8 Напишіть рівняння реакцій, замінивши літери на конкретні речовини:

а) 2C3H8O + 9O2 -> 6CO2 + 8H2O

б) 2C3H7OH + 2K -> 2C3H7OK + H2

 

Вправа 9 Розв'яжіть задачі:

I варіант

Обчисліть маси продуктів реакції повної взаємодії гліцеролу з натрієм, якщо повністю прореагував гліцерол масою 64,4 г. Якому об'єму відповідає маса утвореного водню (н.у.)?

Відомо: m(C3H8(OH)3)=64,4 г

Знайти: m(C3H5(ONa)3)-?, m(H2)-?

Розв'язуванння

Записуємо рівняння реакції:

64,4 г                        х г           у г

C3H5(OH)3 + 3Na   ->  C3H5(ONa)3 + 4H2

92 г                         113 г         8 г

Mr(C3H5(OH)3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+316=92

M(C3H5(OH)3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г

Mr(C3H5(ONa)3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(Na)=312+81+323=113

M(C3H5(ONa)3)=113 г/моль, маса 1 моль=113 г

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, M(H2)=2 г/моль, 

маса 1 моль=2 г, а маса 4 моль=8 г

х=m(C3H5(OH)3)=64,4 г  113 г : 92 г=79,1 г

у=m(H2)=64,4 г  8 г : 92 г=5,6 г

Відповідь: 79,1 натрій гліцерату і 5,6 г водню

ІІ варіант

Обчисліть масу і кількість речовини етанолу та об'єм кисню (н.у.), що вступили в реакцію повного окиснення етанолу, якщо утворився карбон (ІV) оксид об'ємом 896 л.

Відомо: V(CO2)=896 л

Знайти: m(C3H8O3)-?, v(C3H8O3)-?, V(O2)-?

Розв'язуванння

Записуємо рівняння реакції:

 х моль    у л       896 л

2C3H8O3 + 7O2  ->  6CO2 + 8H2O

2 моль    156,8 л   134,4 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л, а 7 моль - у 7 разів більший об'єм, тобто 156,8 л

х=v(C3H8O3)=896 л  2 моль : 134,4 л=13,3 моль

у=V(O2)=896 л  156,8 л : 134,4 л=1045 л

Mr(C3H8O3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+316=92

M(C3H8O3)=92 г/моль

m(C3H8O3)=v(C3H8O3)M(C3H8O3)=13,3 моль92 г/моль=1223,6 г

Відповідь: 13,3 моль і 1223,6 г гліцеролу; 1045 л кисню

Інші завдання дивись тут...