Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Поліпептиди утворюються завдяки утворенню пептидних зв'язків між карбоксильними і амінними групами

2 Визначити вовняну тканину серед інших можна за запахом паленого пір'яякщо її підпалити

3 Під час потрапляння нітратної кислоти на шкіру утворюються жовті плями, що є кольоровою реакцією на білок

4 Продукти гідролізу білків в організмі витрачаються на синтез нових, властивих цьому організмові білків

 

Вправа 2 Напишіть молекулярну формулу кислоти, склад якої відрізняється від етанової тим, що містить на групу атомів СН2 менше, ніж етанова. HCOOH

Обчисліть її відносну молекулярну масу

Mr(HCOOH)=Ar(C)+2•Ar(H)+2•Ar(O)=12+2•1+2•16=46

 

Вправа 3 Обчисліть густину парів пропанової кислоти С3НСООН за карбон (ІV) оксидом.

DCO2(C3H7COOH)=Mr(C3H7COOH):Mr(CO2)=88:44=2

 

Вправа 4 Випишіть окремо формули спиртів, карбонових кислот та амінокислот із запропонованих формул сполук: C15H31COOH, C6H10, C7H15OH, C3H7CHO, NH2(CH2)3COOH, N(CH3)3, CH3CH(NH2)COOH, C4H9CHO, C8H16, C5H11OH, C7H15COOH, C6H12O6, HCOOH

Спирти: C7H15OH, C5H11OH, C6H12O6

Карбонові кислоти: C15H31COOH, C7H15COOH, HCOOH

Амінокислоти: NH2(CH2)3COOH, CH3CH(NH2)COOH

 

Вправа 5 Унаслідок взаємодії етанової кислоти з магній оксидом утворилася сіль масою 35,5 г. Обчисліть маси вихідних речовин.

Відомо: m(CH3COO)2Mg)=35,5 г

Знайти: m(СH3COOH)-?, m(Mg)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 х г             у г             35,5 г     

2CH3COOH + Mg   ->  (CH3COO)2Mg + H2

 120 г         24 г            142 г 

Mr(CH3СOOH)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(О)=512+41+2•16=60, 

M(CH3COOH)=60 г/моль. Маса 1 моль=60 г,а маса 2 моль=120 г

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24M(Mg)=24 г/моль. Маса 1 моль=24 г

Mr((CH3СOO)2Mg)=4Ar(C)+6Ar(H)+4Ar(О)+Ar(Mg)=412+61+4•16+24=142

M((CH3COO)2Mg)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г

х=m(CH3COOH)=35,5 г • 120 г : 142 г=30 г

y=m(Mg)=35,5 г • 120 г : 24 г=177,5 г

Відповідь: 30 г CH3COOH і 177,5 г Mg

 

Вправа 6 Розчин метанової кислоти НСООН масою 200 г нейтралізували розчином натрій гідроксиду, що містив луг масою 36 г. Обчисліть масову частку кислоти у вихідному розчині та масу утвореної солі.

Відомо: m(розчину)=200 г, m(NaOH)=36 г

Знайти: ω(HCOOH)-?, m(HCOONa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

 х г         36 г             y г     

HCOOH + NaOH   ->  HCOONa + H2

 46 г         40 г            68 г 

Mr(HСOOH)=Ar(C)+2Ar(H)+2Ar(О)=12+21+2•16=46, 

M(HCOOH)=46 г/моль. Маса 1 моль=46 г

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

M(NaOH)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г

Mr((HСOONa)=Ar(C)+Ar(H)+2Ar(О)+Ar(Na)=12+1+2•16+23=68, 

M((HCOONa)=68 г/моль. Маса 1 моль=68 г 

х=m(HCOOH)=36 г • 46 г : 40 г=41,4 г

ω(HCOOH)=m(HCOOH):m(розчину)=41,4 г : 200 г = 0,207, або 20,4%

y=m(HCOONa)=36 г • 68 г : 40 г=61,2 г

Відповідь: 20,4% HCOOH і 61,2 г NaOH

Інші завдання дивись тут...