Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Розв'яжіть задачі.

I варіант

1. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 82,76% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=82,76%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-82,76%=17,24%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 82,76 г, атомів Гідрогену — 17,24 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=82,76/12:17,24/1=6,89666:17,24

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,89666/6,89666:17,24/6,89666=1:2,5

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 4:

x : y=(14):(2,54)=4:10, отже, формула вуглеводню С4Н10

Відповідь: С4Н10

 

3. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 92,3% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=92,3%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-92,3%=7,7%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 92,3 г, атомів Гідрогену — 7,7 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=92,3/12:7,7/1=7,6916:7,7

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=7,6916/7,6916:7,7/7,6916=1:1

Вуглеводню з формулою СН не існує, отримана формула є найпростішою, але не істинною, тому кожне число отриманого співвідношення множимо на 2, індекси становитимуть 2 і 2

Відповідь: С2Н2

 

ІІ варіант

2. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 83,33% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=83,33%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-83,33%=16,67%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 83,33 г, атомів Гідрогену — 16,67 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=83,33/12:16,67/1=6,944:16,67

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,944/6,944:16,67/6,944=1:2,4

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 5:

x : y=(15):(2,45)=5:12, отже, формула вуглеводню С5Н12

Відповідь: С5Н12

 

4. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 85,71 % і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=85,71%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-85,71%=14,29%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 85,71 г, атомів Гідрогену — 14,29 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=85,71/12:14,29/1=7,1425:14,29

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=7,1425/7,1425:14,29/7,1425=1:2

Вуглеводню з формулою СН2 не існує, отримана формула є найпростішою, але не істинною, тому число отриманого співвідношення множимо на 2, індекси становитимуть 2 і 4

Відповідь: С2Н4

Інші завдання дивись тут...