Інші завдання дивись тут...

Розв'яжіть задачі.

Задача 1 До складу органічної речовини входять атоми Гідрогену, масова частка яких становить 7,7% і Карбон, Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(H)=7,7%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-7,7%=92,3%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 92,3 г, атомів Гідрогену — 7,7 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=92,3/12:7,7/1=7,6916:7,7

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=7,6916/7,6916:7,7/7,6916=1:1

Вуглеводню з формулою СН не існує, отримана формула є найпростішою, але не істинною, тому кожне число отриманого співвідношення множимо на 2, індекси становитимуть 2 і 2

Відповідь: С2Н2

 

Задача 2 До складу органічної речовини входять атоми Карбону масова частка яких становить 83,3% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=83,3%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-83,3%=16,7%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 83,3 г, атомів Гідрогену — 16,7 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=83,3/12:16,7/1=6,94:16,7

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,94/6,94:16,67/6,94=1:2,4

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 5:

x : y=(15):(2,45)=5:12, отже, формула вуглеводню С5Н12

Відповідь: С5Н12

 

Задача 3 До складу органічної речовини входять атоми Гідрогену, масова частка яких становить 14,29% і Карбон. Відносна густина парів цієї речовини за гелієм - 17,5. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(H)=14,29%, або 0,1429, DHe(CxHy)=17,5

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DHe(CxHy)Mr(He)=17,54=70

ω(C)=100%-ω(H)=100%-14,29%=85,71%, або 0,8571

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,857170:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,142970:1=10

Отже, формула речовини С5Н10

Відповідь: С5Н10

Інші завдання дивись тут...