Інші завдання дивись тут...

Задача 1 До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 85,71% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=85,71%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-85,71%=14,29%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 85,71 г, атомів Гідрогену — 14,29 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=85,71/12:14,29/1=7,1425:14,29

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=7,1425/7,1425:14,25/7,1425=1:2

Вуглеводню з формулою СН2 не існує, отримана формула є найпростішою, але не істинною, тому кожне число отриманого співвідношення множимо на 2, індекси становитимуть 2 і 4

Відповідь: С2Н4

 

Задача 2 До складу органічної речовини входять атоми Карбону з масовою часткою 52,17%, Гідрогену - 13,04% і Оксиген. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=52,17%, ω(H)=13,04%

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

ω(O)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-52,17%-13,04%=34,79%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 52,17 г, атомів Гідрогену — 13,04 г, атомів Оксигену — 34,79 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у : z=n(C):n(H):n(O)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(О)/M(О)=

=52,17/12:13,04/1:34,79/16=4,3475:13,04:2,1743

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у : z=4,3475/2,1743:13,04/2,1743:2,1743/2,1743=2:6:1

Відповідь: С2Н6O, або C2H5OH

 

Задача 3 Виведіть молекулярну формулу сполуки, до складу якої входять атоми Карбону, масова частка яких становить 68,18%, Гідрогену - 13,64% і Оксиген.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=68,18%, ω(H)=13,64%

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

ω(O)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-68,18%-13,64%=18,18%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 68,18 г, атомів Гідрогену — 13,64 г, атомів Оксигену — 18,18 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у : z=n(C):n(H):n(O)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(О)/M(О)=

=68,18/12:13,64/1:18,18/16=5,68:13,64:1,136

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у : z=5,68/1,136:13,64/1,136:1,136/1,136=5:12:1

Відповідь: С5Н12O, або C5H11OH

 

Задача 4 Do триатомного спирту входять атоми Карбону з масовою часткою 39,13%, Гідрогену - 8,7% і Оксиген. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНуO3, ω(С)=39,13%, ω(H)=7%

Знайти: формулу СхНуO3-?

Розв'язування:

ω(O)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-39,13%-8,7%=52,17%

Mr(CxHyO3)=(3Ar(O):ω(O))100%=(316:52,17%)100%=92

х=ω(C)Mr(CxHyOz):Ar(C)=0,391392:12=3

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,08792:1=8

Відповідь: С3Н8O3, або C3H5(OH)3 - гліцерол

 

Задача 5 Виведіть молекулярну формулу сполуки, до складу якої входять атоми Карбону, масова частка яких становить 26,08%, Гідрогену - 4,35% і Оксиген.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=26,08%, ω(H)=4,35%

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

ω(O)=100%-ω(C)-ω(Н)=100%-26,08%-4,35%=69,57%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 26,08 г, атомів Гідрогену — 4,35 г, атомів Оксигену — 69,57 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у : z=n(C):n(H):n(O)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(О)/M(О)=

=26,08/12:4,35/1:69,57/16=2,17:4,35:4,35

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у: z=2,17/2,17:4,35/2,17:4,35/2,17=1:2:2

Відповідь: СН2O2, або HCOOH - мурашина кислота

Інші завдання дивись тут...