Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Напишіть молекулярні формули зазначених алканів та складіть структурні формули їх ізомерів

1. Бутан С4H10

а)   СН3—СН2—СН2—СН3

     н-бутан

б)   СН3—СН—СН3

           |

           СН3

 2-метилпропан, або ізобутан

2. Пентан С5H12

а)  СН3—СН2—СН2—СН2—СН3

     н-пентан

б)   СН3—СН—СН2СН3

           |

           СН3

      2-метилбутан

            СН3     

           |      

в)   СН3—С—СН3

           |

           СН3

     2,2-диметилпропан

3. Гексан С6Н14

а) СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

            н-гексан

б) СН3—СН—СН2—СН2—СН3

         |

         СН3

     2-метилпентан

в) СН3—СН2СН—СН2—СН3

               |

               СН3

       3-метилпентан

г) СН3—СН—СН—СН3

          |    | 

          СН3 СН3

     2,3-диметилбутан

          СН3

           |

ґ)  СН3—С—СН2—СН3

           |     

           СН3

        2,2-диметибутан

д)  

Вправа 2 Назвіть ізомери за поданими формулами:

а) 3,4-диметилгексан

б) 2,2-диметилпентан

в) 2,2-диметилбутан

г) 2,3-диметилбутан

ґ) 2,2-диметилгексан

д) 2,2,4-триметилпентан

Інші завдання дивись тут...