Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Розв'яжіть задачі.

I варіант

1 Відносна густина алкену за карбон (II) оксидом становить 1,5. Виведіть молекулярну формулу алкену.

Відомо: СnН2n, DСО(CnH2n)=1,5

Знайти: формулу СnН2n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DСО(CnH2n)•Mr(СО)=1,528=42

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=42, звідси n=42:14=3, отже, формула алкану С3Н6

Відповідь: С3Н6 

 

3 Відносна густина алкану за неоном - становить 4,3. Виведіть молекулярну формулу алкану.

Відомо: СnН2n+2, DNe(CnH2n+2)=4,3

Знайти: формулу СnН2n+2-?

Розв'язування

Mr(CnH2n+2)=DNe(CnH2n+2)•Mr(Ne)=4,320=86

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=86, звідси n=(86-2):14=6, отже, формула алкану С6Н14

Відповідь: С6Н14 

II варіант

2 Густина алкану становить 3,84 г/л. Виведіть молекулярну формулу алкану.

Відомо: ρ(C2H2n+2)=3,84 г/л

Знайти: формулу CnH2n+2-?

Розв'язування

M(CnH2n+2)=ρ(C2H2n+2)VM=3,84 г/л • 22,4 л/моль=86 г/моль, тому

Mr(CnH2n+2)=86

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=86, звідси n=(86-2):14=6, отже, формула алкану С6Н14

Відповідь: С6Н14

 

4 Відносна густина алкіну за гелієм становить 10. Виведіть молекулярну формулу алкіну.

Відомо: СnН2n-2, DНe(CnH2n-2)=10

Знайти: формулу СnН2n-2-?

Розв'язування

Mr(CnH2n-2)=DНe(CnH2n-2)•Mr(Нe)=104=40

Mr(CnH2n-2)=nAr(C)+(2n-2)Ar(H)=12n+2n-2=14n-2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n-2=40, звідси n=(40+2):14=3, отже, формула алкіну С3Н4

Відповідь: С3Н4

Інші завдання дивись тут...