Інші завдання дивись тут...

I-II рівні

Вправа 1 Виведіть молекулярну формулу сполуки, що входить до гомологічного ряду:

І варіант - етенових вуглеводнів, що містить 8 атомів Карбону.

Загальна формула алкенів CnH2n, при n=8 маємо формулу С8H16

II варіант - етинових вуглеводнів, що містить 12 атомів Гідрогену.

Загальна формула алкінів CnH2n-2, при 2n-2=12 маємо n=(12+2):2=7, тому формула С7H12

 

Вправа 2 Відносна густина вуглеводню за метаном становить 2,625. Виведіть молекулярну формулу алкену. Назвіть вуглеводень.

Відомо: СnН2n, DСН4(CnH2n)=2,625

Знайти: формулу СnН2n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DСн4(CnH2n)•Mr(СН4)=2,62516=42

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=42, звідси n=42:14=3, отже, формула алкену С3Н6

Відповідь: С3Н6 - пропен

 

Вправа 3 Обчисліть об'єм метану (н.у.), що вступить у реакцію горіння з киснем, якщо внаслідок її утворилася вода масою 1,8 г.

Відомо: m(H2O)=1,8 г

Знайти: V(CH4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

x л                        1,8 г               

СН4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

22,4 л                    36 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

М(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г, а маса 2 моль=36 г 

х=V(CH4)=1,8 г • 22,4 л : 36 г=1,12 л

Відповідь: 1,12 л СН4

III-IV рівні

Вправа 4 Укажіть ізомери серед запропонованих формул та дайте їм назви:

а) 2-метилбутан

б) н-бутан

в) н-пентан

г) 2-метилпропан

ґ) 2,2-диметилпропан

д) 2-метилбутан

Відповідь: серед формул ізомерами єа) г) ґ)

Ізомерами є алкани а),в), ґ) і алкани б),г), також а) і д) - одна й та ж формула    

 

Вправа 5 Відносна густина алкану за гелієм становить 14,5. Виведіть молекулярну формулу алкану. Складіть формулу ізомеру та назвіть речовини.

Відомо: СnН2n+2, DНe(CnH2n+2)=14,5

Знайти: формулу СnН2n+2-?

Розв'язування

Mr(CnH2n+2)=DНe(CnH2n+2)•Mr(Нe)=14,54=58

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=58, звідси n=(58-2):14=4, отже, формула алкану С4Н10

Відповідь: С4Н10 - бутан

СН3—СН—СН3

      |

      СН3
2-метилпропан

Вправа 6 Відносна густина алкену за неоном становить 2,8. Виведіть молекулярну формулу алкену. Складіть формули структурних ізомерів та назвіть речовини.

Відомо: СnН2n, DNe(CnH2n)=2,8

Знайти: формулу СnН2n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DNe(CnH2n)•Mr(Ne)=2,820=56

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=56, звідси n=56:14=4, отже, формула алкену С4Н8

Відповідь: С4Н8

Ізомери бутену:

СН2=СН—СН2—СН3

бут-1-ен

СН3—СН=СН—СН3

бут-2-ен

СН2=С—СН3

      |

      СН3
2-метилпроп-1-ен

Інші завдання дивись тут...