Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Складіть рівняння реакції полімеризації з утворенням:

а) поліетилену

nCH2=CH2 (―CH2CH2)n 

б) поліпропену

nCH2= (―CH2)n 

        │                       

        CH3               СH3

Вправа 3 Напишіть загальні формули для:

а) поліетилену

(―CH2CH2)n

б) поліпропену

(―CH2)n 

          │  

          CH3

в) хлороетену (мономер для синтезу поліхлоровінілу)

CH2=

      │

      Cl

ІІ рівень

Вправа 4 Складіть рівняння реакції полімеризації з утворенням поліхлороетену та укажіть мономер і структурну ланку.

nCH2= (―CH2)n 

        │                       

        Cl                 Сl

Мономер:

CH2= 

      │    

      Cl

хлороетен

Структурна ланка:

―CH2

         │   

         Cl

Вправа 5 Охарактеризуйте фізичні властивості:

а) поліетену

Жирна на дотик, тверда речовина, безбарвна або білого кольору, не проводить електричний струм. Добрий ізолятор, термопластичний, еластичний, легко забарвлюється барвниками, легший за воду, не розчинний у ній, стійкий за кімнатної температури до дії кислот (крім HNO3 конц.), лугів, органічних розчинників,  горить ледь блакитним тьмяним полум’ям

б) поліпропену

Жирна на дотик, тверда речовина, прозорого або молочно-білого кольору, не проводить електричний струм. Добрий ізолятор, термопластичний, міцний, стійкий до багаторазових згинань, легший за воду, не розчинний у ній, стійкий до дії кислот, лугів, органічних розчинників, горить кіптявим полум’ям

Вироби з поліпропілену витримують нагрівання до вищих температур, ніж поліетиленові.

 

Вправа 6 Обчисліть число структурних ланок у поліпропені з середньою молекулярною масою:

а) 33600

Відомо: Mr(поліпропену)=33500

Знайти: n-?

Розв'язування

СН2–СН(СН3)–  елементарна ланка поліпропену

Мr(ел.ланки)=3Ar(C)+6Ar(H)=312+61=42

n=Мr(поліпропену):Мr(ел.ланки)=33600:42=800

Відповідь: 800

б) 39900

Відомо: Mr(поліпропену)=39900

Знайти: n-?

Розв'язування

СН2–СН(СН3)–  елементарна ланка поліпропену

Мr(ел.ланки)=3Ar(C)+6Ar(H)=312+61=42

n=Мr(поліпропену):Мr(ел.ланки)=39900:42=950

Відповідь: 950

ІІІ рівень

Вправа 7 Напишіть реакції полімеризації, внаслідок яких утворюються:

а) поліпропен

nCH2= (―CH2)n 

        │                       

        CH3               СH3

б) поліхлоровініл

nCH2= (―CH2)n 

        │                       

        Cl                 Сl

в) тефлон, якщо мономером тефлону є 1,1,2,2-тетрафтороетен CF2=CF2

nCF2=CF2 (―CF2CF2)n 

 

Вправа 8 Дослідіть відношення пластмас до кислот і лугів. У 4 пробірки налийте розчину сульфатної кислоти, в інші 4 - розчину натрій гідроксиду. Опустіть у пробірки шматочки пластмас. Опишіть спостереження. Пластмаси стійкі до дії кислот і лугів

 

Вправа 9 Поясніть на прикладі утворення феноло-формальдегідної смоли реакцію поліконденсації. Феноло-формальдегідні смоли утворюються в результаті реакції поліконденсації, тобто молекули сполучаються в результаті взаємодії фунціональних груп між фенолом й формальдегідом (метаналем) з утворенням побічного продукту  води

Напишіть рівняння реакції.

 

Інші завдання дивись тут...