Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Обчисліть масові частки у складі глюкози:

I варіант - Карбону

w(С)=6Ar(С):Mr(C6H12O6)=612:180=0,4, або 40%

II варіант - Оксигену

w(О)=6Ar(О):Mr(C6H12O6)=616:180=0,53, або 53%

 

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій між сполуками:

СН2ОН—(СНОН)3—CHO + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)3—COOH + 2Ag↓

C12H22O11 + H2O -> C6H12O6 + C6H12O6  (над -> вкажіть t, H2SO4)

                          глюкоза     фруктоза

ІII рівень

Вправа З Позначте речовини, що вступають в реакцію "срібного" та "мідного" дзеркала

А глюкоза, гліцерол, метаналь

Б Етанол, фруктоза, етаналь

В глюкоза, пропаналь, фенол

Г Метанол, сахароза, бутаналь

Відповідь: А

 

Вправа 4 Напишіть рівняння реакції утворення глюкози в процесі фотосинтезу.

6СO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2↑ 

 

Вправа 5 Допишіть рівняння реакцій:

a) СН2ОН—(СНОН)3—CHO + 2Cu(OH)-> СН2ОН—(СНОН)3—COOH +

+ Cu2O↓ + 2H2O

б) СН2ОН—(СНОН)3—CHO + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)3—COOH + 2Ag↓                                             

III рівень

Вправа 6 Проведіть уявний експеримент. Налийте розчину глюкози об'ємом 1-1,5 мл і вдвічі більший об'єм розчину аргентум (І) оксиду в амоніаку у попередньо знежирену пробірку. Злегка нагрівайте вміст пробірки. Який результат ви очікуєте? На стінках пробірки спостерігаємо утворення срібла - це якісна реакція на альдегідну групу глюкози, що має назву "срібне дзеркало"

Напишіть рівняння реакції:

СН2ОН—(СНОН)4—CHO + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)4—COOH + 2Ag↓

Поясніть, чи економічно вигідно використати цю реакцію у виробничих масштабах. Ні, не вигідно

Запропонуйте інший варіант. У виробничих масштабах глюкозу добувають, здійснюючи за певних умов реакції крохмалю або цукру з водою

 

Вправа 7 Обчисліть та позначте масу глюкози, що можна добути з крохмалю, який містить в картоплі масою 1600 кг з масовою часткою його 0,2, якщо вважати, що весь крохмаль гідролізувався:

А 346,56 кг

Б 345,66 кг

В 355,56 кг

Г 356,66 кг

Відповідь: В

Відомо: m(картоплі)=1600 кг, w((С6H10O5)n)=0,2

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

m((C6H10O5)n)=w((C6H10O5)n)m(картоплі)=0,21600 кг=320 кг

Записуємо рівняння реакції:

 320 кг                    х кг

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n кг                  180n кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

320 кг / 162n кг = х кг / 180n кг, звідси

x = 320 кг  180n кг : 162n = 355,56 кг

ІІ спосіб

m((C6H10O5)n)=w((C6H10O5)n)m(картоплі)=0,21600 кг=320 кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=320 кг:162n=1,975/n кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n1,975:n кмоль=1,975 кмоль

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=1,975 кмоль180 кг/кмоль=355,56 кг

Відповідь: 355,56 кг  

IV рівень

Вправа 8 Виявіть речовини з даного переліку, між якими можлива взаємодія: глюкоза, метанова кислота, розчин аргентум (І) оксиду в амоніаку, етаналь, етанол, металічний натрій.  Напишіть рівняння реакцій, укажіть умови їх перебігу.

СН2ОН—(СНОН)3—CHO+Ag2O->СН2ОН—(СНОН)3—COOH+2Ag↓

HCOOH + Ag2O -> СO2 + H2O + 2Ag↓  (над -> вкажіть HN3)

HCOOH + C2H5OH -> HCOOC2H5 + H2(над -> вкажіть t,H2SO4)

2HCOOH + 2Na -> 2HCOONa + H2

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag↓   (над -> вкажіть HN3)

2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2 

 

Вправа 9 Проведіть уявний експеримент. У двох пробірках без написів є розчини глюкози і гліцеролу. Поясніть, як, використавши тільки один реактив, розпізнати кожну з них.

Глюкозу і гліцерол можна розпізнати за взаємодією зі свіжодобутим купрум (II) гідроксидом. Обидві речовини реагують з утворенням розчину яскраво синього кольору. Але при подальшому нагріванні лише за наявності глюкози з'являється червоний осад купрум (I) оксиду внаслідок окиснення глюкози

Напишіть рівняння реакцій:

СН2ОН—(СНОН)4—CHO + 2Cu(OH)-> СН2ОН—(СНОН)4—COOH +

+ Cu2O↓ + 2H2O

С3Н5(ОН)3 + 2Cu(OH)-> сполука темно синього кольору

 

Вправа 10 Обчисліть та позначте маси продуктів реакції та їхні назви, якщо повністю піддали гідролізу сахарозу кількістю речовини 1,5 моль:

A 270 г глюкози і 270 г фруктози

Б 180 г глюкози і 360 г фруктози

B 540 г глюкози і 270 г фруктози 

Г 540 г глюкози і 540 г фруктози 

Відповідь: А

Відомо: v(C12H22O11)=1,5 моль

Знайти: m(глюкози)-?, m(фруктози)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1,5 моль                х г                  у г

С12H22O11 + H2-> С6H12O6 (глюкоза) + C6H12O6 (фруктоза) 

1 моль                 180 г                180 г

M(С6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг

1,5 моль / 1 моль = х г / 180 г, звідси

х=y=1,5 моль  180 г : 1 моль = 270 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 

С12H22O11 + H2-> С6H12O(глюкоза) + C6H12O6 (фруктоза)

За рівнянням v(C12H22О11):v(C6H12О6)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

v(C6H12О6)=v12Н22О11)=1,5 моль

M(С6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=1,5 моль180 г/моль=270 г

Відповідь: 270 г глюкози і 270 г фруктози

Інші завдання дивись тут...