Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Жири мають здатність окиснюватися на повітрі під дією тепла і світла

2 Продуктами окиснення жирів є: 

а) водаб) альдегіди або інші сполуки.

3 Окиснені жири мають неприємний смак і запах

4 Для олій за місцем подвійних карбон-карбонових зв'язків відбуваються реакції приєднання

5 За приєднання водню олії перетворюються у тверді жири

6 В основі добування маргарину лежить реакція гідрування

7 Як естери, жири вступають у реакцію гідролізу

8 Продуктами гідролізу жирів є: а) гліцерол; б) солі вищих карбонових кислот

9 Під час гідролізу жирів в присутності лугу утворюються гліцерол і солі вищих карбонових кислот

10 Солі вищих кислот називають милами

11 Реакції утворення солей вищих карбонових кислот називають омиленням

12 Натрієві солі вищих карбонових кислот утворюють тверді мила, а калієві - рідкі

II рівень

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій між речовинами скороченими структурними формула та позначте, який жир - рідкий чи твердий утвориться: 

а) С3Н8O+ ЗС15Н31СООH -> С3Н5O315Н31CО)3 + 3H2O твердий жир

6) С3Н8O3+ 2С17Н33СOOН -> С3Н6O317Н33CO)2 + 2H2O  рідкий жир

в) С3Н8O3 + ЗС15Н29СООН -> С3Н5O315Н29CO)3 + 3H2O рідкий жир

г) С3Н8O3 + ЗС17Н35СООН -> С3Н5O317Н35CO)3 + 3H2O твердий жир

 

Вправа 3 Обчисліть масу гліцеролу, який можна добути з гліцерол триолеїноату масою 353,6 т, якщо вважати, що весь жир гідролізував. Cхема реакції: С3H5O3(C17H33CO)3+ 3H2O->C3H8O3+3C17H33COOH

Відомо: m(С3Н5O317Н33CO)3)=353,6 т=353600 кг

Знайти: m(C3H8O3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 353600 кг                       х кг 

С3H5O317Н33CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C17H33COOH

 884 кг                           92 кг

M(С3H8O3)=92 кг/кмоль, маса 1 кмоль=92 кг

M(C3H5O3(C17H33CO)3)=884 кг/кмоль, маса 1 кмоль=884 кг

х=353600 кг  92 кг : 884 кг =36800 кг=36 т 8 кг

ІІ спосіб

M(C3H5O3(C17H33CO)3)=884 кг/кмоль

v(С3H5O317Н33CO)3)=m(С3H5O317Н33CO)3):M(С3H5O317Н35CO)3)=

=353600 кг:884 кг/кмоль=400 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5O317Н33CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C17H33COOH

За рівнянням реакції v(С3H5O317Н33CO)3):v(C3H8O3)=1:1, тому

v(C3H8O3)=v(С3H5O317Н33CO)3)=400 кмоль

M(С3H8O3)=92 кг/кмоль

m(C3H8O3)=v(C3H8O3)M(C3H8O3)=400 кмоль92 кг/кмоль=36800 кг=36 т 8 кг

Відповідь: 36 т 8 кг

 

Вправа 4 Поясніть шкоду, яку завдають здоров'ю використання трансжирів. Під час вживання транс-жирів  збільшується ризик серцево-судинних захворювань (зокрема ішемічної хвороби та інфаркту міокарда)а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера

 

Вправа 5 Обчисліть та позначте масу гліцеролу, що можна добути з гліцерол тристеариноату масою 668 кг, якщо вважати, що весь жир піддався гідролізу.

А 70 кг

Б 69 кг 

В 71 кг

Г 72 кг

Відповідь: Б

Відомо: m(С3Н5O317Н35CO)3)=668 кг

Знайти: m(C3H8O3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 668 кг                           х кг 

С3H5O317Н35CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C17H35COOH

 890 кг                           92 кг

M(C3H5O3(C17H35CO)3)=890 кг/кмоль, маса 1 кмоль=890 кг

M(С3H8O3)=92 кг/кмоль, маса 1 кмоль=92 кг

х=m(C3H8O3)=668 кг  92 кг : 890 кг =69 кг

ІІ спосіб

M(C3H5O3(C17H35CO)3)=890 кг/кмоль

v(С3H5O317Н35CO)3)=m(С3H5O317Н35CO)3):M(С3H5O317Н35CO)3)=

=668 кг:890 кг/кмоль=0,75 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5O317Н35CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C17H35COOH

За рівнянням реакції v(С3H5O317Н35CO)3):v(C3H8O3)=1:1, тому

v(C3H8O3)=v(С3H5O317Н35CO)3)=0,75 кмоль

M(С3H8O3)=92 кг/кмоль

m(C3H8O3)=v(C3H8O3)M(C3H8O3)=0,75 кмоль92 кг/кмоль=69 кг

Відповідь: 69 кг 

 

Вправа 6 Обчисліть маси продуктів реакції гідролізу гліцерол трипальмітиноату, якщо повністю гідролізувався жир масою 725,4 г

Відомо: m(С3Н5O315Н31CO)3)=725,4 г

Знайти: m(C3H8O3)-?, m(C15H31COOH)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 725,4 г                           х г              у г

С3H5O315Н31CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C15H31COOH

 806 г                            92 г             768 г

M(C3H5O3(C15H31CO)3)=806 г/моль, маса 1 моль=806 кг

M(С3H8O3)=92 г/кмоль, маса 1 моль=92 г

M(C15H31СООН)=256 г/моль, маса 1 моль=256 г, а маса 3 моль=768 г

х=m(C3H8O3)=725,4 г  92 г : 806 г=82,8 г

у=m(C15H31СООН)=725,4 г  768 г : 806 г=691,2 г

ІІ спосіб

M(C3H5O3(C15H31CO)3)=806 г/моль

v(С3H5O315Н31CO)3)=m(С3H5O315Н31CO)3):M(С3H5O315Н31CO)3)=

=725,4 г : 806 г/моль=0,9 моль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5O315Н31CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C15H31COOH

За рівнянням реакції v(С3H5O315Н31CO)3):v(C3H8O3):v(C15H31COOH)=1:1:3,

v(C3H8O3)=v(С3H5O315Н31CO)3)=0,9 моль

v(C15H31COOH)=3v(С3H5O315Н31CO)3)=30,9 моль=2,7 моль

M(С3H8O3)=92 г/моль, M(C15H31СООН)=256 г/моль

m(C3H8O3)=v(C3H8O3)M(C3H8O3)=0,9 моль92 г/моль=82,8 г

m(C15H31СООН)=v(C15H31СООН)M(C15H31СООН)=2,7 моль256 г/моль=691,2 г

Відповідь: 82,8 г гліцеролу і 691,2 г пальмітинової кислоти

  

Вправа 7 Під час термічного розкладання метану виділився проміжний продукт А. Речовину А - піддали гідратації за реакцією Кучерова й отримали речовину Б. Внаслідок нагрівання Б з свіжодобутим купрум (ІІ) гідроксидом утворилася речовина В і випав оранжевий осад. Під час гідрування сполуки Б утворилася речовина Г. Речовина Г вступила з реакцію етерифікації з речовиною В з утворенням нової сполуки Ґ. Назвіть речовини А, Б, В, Г, Ґ.

А - вода H2O

Б - етаналь CH3CHO

В - етанова кислота CH3COOH

Г - етанол C2H5OH

Ґ - етилетаноат, або етиловий естер оцтової кислоти CH3COOC2H5

Напишіть рівняння згадуваних реакцій.

СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

С2H4 + H2O -> CH3CHO - реакція Кучерова

CH3CHO + 2Cu(OH)2 -> CH3COOH + Cu2O + 2H2O

CH3CHO + H2 -> C2H5OH

C2H5OH + CH3COOH -> CH3―COO―C2H5 + H2O

Інші завдання дивись тут...