Інші завдання дивись тут...

І рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Жири - це продукти естерифікації спирту гліцеролу і високомолекулярних карбонових кислот.

2 До складу жирів входять залишки: а) пальмітинової; б) стеаринової; в) олеїнової кислот.

3 Під час встановлення формули жирів вчені застосували методи а) аналізу; б) синтезу.

4 Реакція синтезу жирів із гліцеролу і високомолекулярних карбонових кислот називається естерифікацією.

5 Реакція розщеплення жирів на гліцерин і вищі карбонові кислоти називається гідролізом

6 За походженням жири поділяють на: а) тваринні; б) рослинні

7 У складі олій є залишки гліцеролу і ненасичених карбонових кислот

8 Жири не розчиняютьсяі у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках

9 Якісний склад жирів довели французькі вчені М.Е.Шеврель і П.Е.М.Бертло

II рівень

Вправа 2 Напишіть формули речовин, що утворяться внаслідок відповідних реакцій:

а) гідролізу гліцерол трипальмітату;

Гліцерол С3H5(OH)3 i пальмітинова кислота C15H31COOH

б) гідрування гліцерол триолеату.

Стеаринова кислота C17H35COOH 

Вправа 3 Поясніть, чи може олеїнова кислота знебарвлювати бромну воду і чому. Може, бо олеїнова кислота, як і всі ненасичені сполуки, здатна приєднувати галогени

 

Вправа 4 Складіть молекулярні формули жирів, до складу яких входять: 

а) залишок гліцеролу, залишок пальмітинової і два залишки олеїнової кислоти;

б) залишок гліцеролу та три залишки стеаринової кислоти.

Вправа 5 Поясніть, чому вершкове масло і соняшникова олія мають здатність змінювати запах і смак. На повітрі під дією тепла й світла відбувається процес окиснення жирів

III рівень

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем, і укажіть умови їхнього перебігу.

І варіант

Трипальмітиноат -> пальмітинова кислота -> калій пальмітат

С3H5O315Н31CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C15H31COOH

C15H31СOOH  + KOH  C15Н31COOK + H2O

II варіант

Триолеїноат -> олеїнова кислота -> стеаринова кислота.

С3H5O317Н33CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C17H33COOH

C17H33СOOH  + H2  C17Н35COOH 

 

Вправа 7 Напишіть рівняння реакції взаємодії речовин: 

І варіант

С15Н31―СООН + КОН -> C15H31―COOK + H2O

C17H33―COOH + H2 -> C17H35―COOH

2C17H35―COOH + K2CO3 -> 2C17H35―COOK +H2O + CO2

II варіант

С17Н33―СООН + Вг2 -> C17H33Br2COOH

2C17H35―COOH + Na2CO3 -> 2C17H35―COONa + H2O + CO2

C17H33―COOH + H2 -> C17H35COOH

Під час гідрування речовина перетворюється на сполуку насиченого складу, рідкий жир С17H33COOH — на твердий C17H35COOH

 

Вправа 8 Обчисліть маси продуктів реакції гідролізу трипальмітиноату, якщо повністю гідролізував жир масою 725,4 г.

Відомо: m(С3Н5O315Н31CO)3)=725,4 г

Знайти: m(C3H8O3)-?, m(C15H31COOH)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 725,4 г                           х г              у г

С3H5O315Н31CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C15H31COOH

 806 г                            92 г             768 г

M(C3H5O3(C15H31CO)3)=806 г/моль, маса 1 моль=806 кг

M(С3H8O3)=92 г/кмоль, маса 1 моль=92 г

M(C15H31СООН)=256 г/моль, маса 1 моль=256 г, а маса 3 моль=768 г

х=m(C3H8O3)=725,4 г  92 г : 806 г=82,8 г

у=m(C15H31СООН)=725,4 г  768 г : 806 г=691,2 г

ІІ спосіб

M(C3H5O3(C15H31CO)3)=806 г/моль

v(С3H5O315Н31CO)3)=m(С3H5O315Н31CO)3):M(С3H5O315Н31CO)3)=

=725,4 г : 806 г/моль=0,9 моль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5O315Н31CO)3 + 3H2O -> C3H8O3 + 3C15H31COOH

За рівнянням реакції v(С3H5O315Н31CO)3):v(C3H8O3):v(C15H31COOH)=1:1:3,

v(C3H8O3)=v(С3H5O315Н31CO)3)=0,9 моль

v(C15H31COOH)=3v(С3H5O315Н31CO)3)=30,9 моль=2,7 моль

M(С3H8O3)=92 г/моль, M(C15H31СООН)=256 г/моль

m(C3H8O3)=v(C3H8O3)M(C3H8O3)=0,9 моль92 г/моль=82,8 г

m(C15H31СООН)=v(C15H31СООН)M(C15H31СООН)=2,7 моль256 г/моль=691,2 г

Відповідь: 82,8 г гліцеролу і 691,2 г пальмітинової кислоти

IV рівень

Вправа 9 Проробіть досліди.

1. Налийте у дві пробірки води об'ємом по 2-3 мл. В одну з них крапніть декілька крапель соняшникової олії, в іншу - вершкового масла. Зробіть висновок про густину жирів за відношенням до води.

Жири у воді не розчиняються, вони легші за воду і спливають на поверхню

2. Налийте в одну пробірку води об'ємом 2 мл, в іншу - такий самий об'єм етанолу. У кожну з них покладіть по шматочку смальцю. Збовтайте обидві пробірки. Зробіть засновок про розчинність жирів.

Жири не розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках

 

Вправа 10 Обчисліть маси гліцерол триолеїноату, що вступив у реакцію, і гліцерол тристеариноату, який утворився внаслідок її, якщо з гліцерол триолеїноатом повністю прореагуав водень об'ємом 896 м3 (н.у.).

Відомо: V(Н2)=896 м3

Знайти: m(С3H5O317Н33CO)3)-?, m(С3H5O317Н35CO)3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 х кг                   896 м3          у кг

С3H5O317Н33CO)3 + 3H2 -> C3H5O3(C17H35CO)3

 884 кг                67,2 м3         890 кг

M(C3H5O3(C17H33CO)3)=884 кг/кмоль, маса 1 кмоль=884 кг

M(C3H5O3(C17H35CO)3)=890 кг/кмоль, маса 1 кмоль=890 кг

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 м3

х=m(С3H5O317Н33CO)3)=896 м3  884 кг : 67,2 м3=11787 кг

y=m(С3H5O317Н35CO)3)=896 м3  890 кг : 67,2 м3=11867 кг

ІІ спосіб

v(H2)=V(H2):VM=896 м3 : 22,4 м3/кмоль=40 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

С3H5O317Н33CO)3 + 3H2 -> C3H5O3(C17H35CO)3

За рівнянням реакції

v(С3H5O317Н33CO)3):v(H2):v(C3H5O3(C17H35CO)3)=1:3:1, тому

v(С3H5O317Н33CO)3)=v(С3H5O317Н35CO)3)=v(H2):3=

=40 кмоль:3=13,333 кмоль

M(C3H5O3(C17H33CO)3)=884 кг/кмоль, M(C3H5O3(C17H35CO)3)=890 кг/кмоль

m(С3H5O317Н33CO)3)=v(С3H5O317Н33CO)3)M(С3H5O317Н33CO)3)=

=13,333 кмоль884 кг/кмоль=11787 кг

m(С3H5O317Н35CO)3)=v(С3H5O317Н35CO)3)M(С3H5O317Н35CO)3)=

=13,333 кмоль890 кг/кмоль=11867 кг

Відповідь: 11787 кг гліцерол триолеїноату і 11867 кг гліцерол тристеариноату

Інші завдання дивись тут...