Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Розв'яжіть задачі посильного вам рівня:

І-І рівні

І варіант

Задача 1 Етанол масою 10 г з масовою часткою домішок 8% спалили. Обчисліть об'єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворився.

Відомо: m(С2H5OН з дом.)=10 г, ω(дом.)=8%

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

1. Масу чистого етанолу в суміші масою 10 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в етанолі:

m(дом.)=ω(дом.)m(С2H5ОН з дом.):100%=8%10 г:100%=0,8 г

Розраховуємо масу чистого етанолу:

m(С2H5OH)=m2H5OH з дом.)-m(дом.)=10 г-0,8 г=9,2 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етанолу:

ω(С2H5OH)=100%-ω(дом.)=100% - 8%=92%

Обчислюємо масу чистого етанолу:

m(С2H5OH)=ω(С2H5OH)m(С2H5OH з дом.):100%=92%10 г:100%=9,2 г 

2. Записуємо рівняння реакції:  

 9,2 г               x л

C2H5OH + 3O2 -> 2CO+ 3H2O

 46 г               44,8 л 

М(С2Н5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм,тобто 44,8 л

х=V(CO2)=9,2 г • 44,8 л : 46 г = 8,96 л

Відповідь: 8,96 г СО2

 

II варіант

Задача 2 Етанова кислота масою 20 г з масовою часткою домішок 40% прореагувала з натрій гідроксидом. Обчисліть масу натрій етаноату.

Відомо: m(CH3COOH з дом.)=20 г, ω(дом.)=20%

Знайти: m(CH3COONa)-?

Розв'язування

1. Масу чистої етанової кислоти в суміші масою 20 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в етановій кислоті:

m(дом.)=(ω(дом.)m(CH3COOH з дом.)):100%=40%20 г:100%=8 г

Розраховуємо масу чистої етанової кислоти:

m(CH3COOH)=m(CH3COOH з дом.)-m(дом.)=20 г-8 г=12 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистої етанової кислоти:

ω(CH3COOH)=100%-ω(дом.)=100% - 40%=60%

Обчислюємо масу чистої етанової кислоти:

m(CH3COOH)=(ω(CH3COOH)m(CH3COOH з дом.)):100%=60%20 г:100%=

=12 г

2. Записуємо рівняння реакції:  

             12 г           x г          

NaOH + CH3COOH -> CH3COONa + H2O

             60 г           82 г

М(CH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г

М(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г

х=m(CH3COONa)=12 г • 82 г : 60 г=16,4 г

Відповідь: 16,4 г натрій етаноату

 

І варіант

Задача 3 Метан об'ємом 10 м3 з масовою часткою домішок 12% повністю спалили. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився, та масу карбон (IV) оксиду, що утворився.

Відомо: V(CH4 з дом.)=10 м3ω(дом.)=12%

Знайти: V(O2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

1. Об'єм чистого метану в суміші об'ємом 10 м3 можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого метану:

ω(СН4)=100%-ω(дом.)=100%-12%=88%

Розраховуємо об'єм чистого метану:

10 м3 - 100%

х м3 - 88%

х=V(CH4)=10 м3 • 88% : 100%=8,8 м3

ІІ спосіб

Розраховуємо об'єм домішків:

10 м3 - 100%

х м3 - 12%

х=V(дом.)=10 м3 • 12% : 100%=1,2 м3

Розраховуємо об'єм чистого метану:

V(CH4)=V(CH4 з дом.)-V(дом.)=10 м3-1,2 м3=8,8 м3

2. Записуємо рівняння реакції: 

8,8 м3     х м3     у м3           

CH4   +  2O =  CO2 + 2H2O

22,4 м3   44,8 м3  22,4 м3 

За н.у. 1 кмоль газу займає 22,4 м3, а 2 кмоль газу займуть 44,8 м3

х=V(O2)=8,8 м3 • 44,8 м3 : 22,4 м3=17,6 м3

у=V(СO2)=8,8 м3 • 22,4 м3 : 22,4 м3=8,8 м3

Відповідь: 17,6 м3 O2, 8,8 м3 CO2 

 

II варіант

Задача 4 Етанол кількістю речовини 7,5 моль окиснили купрум (ІІ) оксидом. Утворився етаналь кількістю речовини б моль. Обчисліть масову частку домішок в етанолі.

Відомо: v(С2H5OH з дом.)=7,5 моль, v(CH3CHO)=6 моль

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції: 

х моль               6 моль

C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

1 моль               1 моль

х=v(C2H5ОН)=6 моль • 1 моль : 1 моль=6 моль

2. Розраховуємо масову частку чистого етанолу в суміші кількістю речовини 7,5 моль.

7,5 моль - 100%

6 моль - х%

х=ω2Н5ОН)=6 моль • 100% : 7,5 моль=80%

3. Розраховуємо масову частку домішків.

ω(дом.)=100%-ω2Н5ОН)=100%-80%=20%

Відповідь 20% домішків

ІІІ-ІV рівні

І варіант

Задача 1 Фенол масою 120 г піддали дії металічного натрію. Виділився газ об'ємом 17,92 л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок у фенолі та масу натрій феноляту, що утворився.

Некоректною є маса фенолу, припустимо, що маса дорівнює 220 г і розв'яжемо задачу.

Відомо: m(С6H5OH з дом.)=220 г, V(H2)=17,92 л

Знайти: ω(дом.)-?, m(C6H5ONa)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

x г                      y г        17,92 л

2C6H5OH + 2Na -> 2C6H5ONa + H2

188 г                  232 г      22,4 л

М(C6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г, а маса 2 моль=188 г

М(C6H5ONa)=116 г/моль, маса 1 моль=116 г, а маса 2 моль=232 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л.

х=m(C6H5OH)=17,92 л • 188 г : 22,4 л=150,4 г

у=m(C6H5ONa)=17,92 л • 232 г : 22,4 л=185,6 г

2. Масову частку домішок в суміші масою 220 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m6H5OH з дом.)-m(С6H5OH)=220 г-150,4 г=69,6 г

Обчислюємо масову частку домішків в суміші фенолу:

ω(дом.)=(m(дом.):m(С6H5OH з дом.))100%=(69,6 г : 220 г)100%=31,6%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку чистого фенолу в суміші:

ω6H5OH)=(m(C6H5OH):m(С6H5OH з дом.))100%=(150,4 г:220 г)100%=

=68,4%

Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100%-ω6H5OH)=100% - 68,4%=31,6%

Відповідь: 31,6% домішків, 186,5 г C6H5ONa

 

II варіант

Задача 2 Етанова кислота масою 200 г вступила у взаємодію з металічним натрієм. Виділився газ об'ємом 33,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок у етановій кислот та масу натрій метаноату, що утворився.

Відомо: m(СH3COOH з дом.)=200 г, V(H2)=33,6 л

Знайти: ω(дом.)-?, m(CH3COONa)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

x г                         y г          33,6 л

2CH3COOH + 2Na -> 2CH3COONa + H2

120 г                     164 г        22,4 л

М(CH3COOH)=60 г/моль, маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль=120 г

М(CH3COONa)=82 г/моль, маса 1 моль=82 г, а маса 2 моль=164 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(CH3COOH)=33,6 л • 120 г : 22,4 л=180 г

у=m(CH3COONa)=33,6 л • 164 г : 22,4 л=246 г

2. Масову частку домішок в суміші етанової кислоти масою 200 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m(СH3COOH з дом.)-m(СH3COOH)=200 г-180 г=20 г

Обчислюємо масову частку домішків в суміші етанової кислоти:

ω(дом.)=(m(дом.):m(СH3COOH з дом.))100%=(20 г : 200 г)100%=10%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку чистої етанової кислоти в суміші:

ω(СH3COOH)=(m(CH3COOH):m(СH3COOH з дом.))100%=

=(180 г : 200 г)100%=90%

Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100%-ω(СH3COOH)=100% - 90%=10%

Відповідь: 10% домішків, 246 г CH3COONa

Інші завдання дивись тут...