Інші завдання дивись тут...

Розв’яжіть задачі

І варіант

Задача 1 Етен об'ємом 79,06 л з масовою часткою домішок 15% піддали дії хлору. Обчисліть масу 1,2-дихлороетану, що утворився.

Відомо: V(C2H4 з дом.)=79,06 л, ω(дом.)=15%

Знайти: m(C2H4Cl2)-?

Розв'язування

1. Об'єм чистого етену в суміші об'ємом 79,06 л можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етену:

ω2Н4)=100%-ω(дом.)=100%-15%=85%

Розраховуємо об'єм чистого етену:

79,06 л - 100%

х л - 85%

х=V(C2H4)=79,06 л • 85% : 100%=67,201 л

ІІ спосіб

Розраховуємо об'єм домішків:

79,06 л - 100%

х л - 15%

х=V(дом.)=79,06 л • 15% : 100%=11,859 л

Розраховуємо об'єм чистого етену:

V(C2H4)=V(C2H4 з дом.)-V(дом.)=79,06 л-11,859 л=67,201 л

2. Записуємо рівняння реакції: 

67,201 л              х г          

C2H4   +  Сl =  C2H4Cl2

22,4 л                99 г

М(C2H4Cl2)=99 г/моль, маса 1 моль=99 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

х=V(С2H4Cl2)=67,201 л • 99 г : 22,4 л=297 л

Відповідь: 297 л C2H4Cl2

ІI варіант 

Задача 2 Етан кількістю речовини 5,72 моль з масовою часткою негорючих домішок 30% повністю спалили. Обчисліть кількість речовини кисню, що витратився.

Відомо: v(C2H6 з дом.)=5,72 моль, ω(дом.)=30%

Знайти: v(O2)-?

Розв'язування

1. Об'єм чистого етану в суміші кількістю речовини 5,72 моль можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етану:

ω2Н6)=100%-ω(дом.)=100%-30%=70%

Розраховуємо кількість речовини чистого етану:

5,72 моль - 100%

х моль - 70%

х=v(C2H6)=5,72 моль • 70% : 100%=4 моль

ІІ спосіб

Розраховуємо кількість речовини домішків:

5,72 моль  - 100%

х моль - 30%

х=v(дом.)=5,72 моль • 30% : 100%=1,72 моль

Розраховуємо кількість речовини чистого етану:

v(C2H6)=v(C2H6 з дом.)-v(дом.)=5,72 моль-1,72 моль=4 моль

2. Записуємо рівняння реакції: 

4 моль     х моль          

2C2H6   +  7O =  4CO2 + 6H2O

2 моль     7 моль 

х=v(O2)=4 моль • 7 моль : 2 моль=14 моль

Відповідь: 14 моль O2

І варіант

Задача 3 Внаслідок дегідратації етанолу масою 74,2 г отримали етен об'ємом 33,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку домішок у складі спирту. Якій кількості речовини відповідає такий об'єм етену?

Відомо: m(С2H5OН з дом.)=74,2 г, V(C2H4)=33,6 л

Знайти: ω(дом.)-?, v(C2H4)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо кількість речовини етену:

v(C2H4)=V(C2H4):VM=33,6 л : 22,4 л=1,5 моль

2. Записуємо рівняння реакції:  

х г          1,5 моль  

C2H5OH -> C2H+ H2O

46 г        1 моль 

М(С2Н5OH)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г

х=m(C2H5OH)=1,5 моль • 46 г : 1 моль=69 г

3. Масову частку домішок в суміші етанолу масою 74,2 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m2H5OH з дом.)-m(С2H5OH)=74,2 г - 69 г=5,2 г

Обчислюємо масову частку домішків в суміші етанолу:

ω(дом.)=(m(дом.):m(С2H5OH з дом.))100%=(5,2 г : 74,2 г)100%=7%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку чистого етанолу в суміші:

ω2H5OH)=(m(C2H5OH):m(С2H5OH з дом.))100%=(69 г:74,2 г)100%=93%

Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100%-ω2H5OH)=100% - 93%=7%

Відповідь: 7% домішків, 1,5 моль етену

ІІ варіант 

Задача 4 Під час добування етину використали кальцій карбід масою 16 кг. Виділився газ об'ємом 4,48 м3. Обчисліть масову частку домішок у технічному кальцій карбіді. Якій кількості речовини відповідає кальцій карбід, що вступив у реакцію?

Відомо: m(СaC2 з дом.)=16 кг, V(C2H2)=4,48 м3

Знайти: ω(дом.)-?, v(CaC2)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції:  

х кг                             4,48 м3  

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

64 кг                            22,4 м3

М(СaC2)=64 кг/кмоль, маса 1 кмоль=64 кг

За н.у. 1 кмоль газу займає 22,4 м3

х=m(CaC2)=4,48 м3 • 64 кг : 22,4 м3=12,8 кг

2. Масову частку домішок в суміші кальцій карбіду масою 16 кг можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масу домішків:

m(дом.)=m(СаС2 з дом.)-m(СaC2)=16 кг - 12,8 кг=3,2 кг

Обчислюємо масову частку домішків в суміші кальцій карбіду:

ω(дом.)=(m(дом.):m(СaC2 з дом.))100%=(3,2 кг : 16 кг)100%=20%

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку чистого кальцій карбіду в суміші:

ω(СaC2)=(m(CaC2):m(СaC2 з дом.))100%=(12,8 кг:16 кг)100%=80%

Розраховуємо масову частку домішків:

ω(дом.)=100%-ω(СaC2)=100% - 80%=20%

3. Обчислюємо кількість речовини кальцій карбіду.

v(CaC2)=m(CaC2):M(CaC2)=12,8 кг : 64 кг/кмоль=0,2 кмоль

Відповідь: 20% домішків, 0,2 кмоль кальцій карбіду

IV рівень

Задача 2 Бензен масою 7,95 г з масовою часткою домішок 20% прореагував з хлором до утворення 1,2,3,4,5,6-гексахлоробензену. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції

Відомо: m(C6H6 з дом.)=7,95 г, ω(дом.)=20%

Знайти: m(C6Cl6)-?, m(HCl)-?, v(C6Cl6)-?, v(HCl)-?

Розв'язування

1. Масу чистого бензену в суміші масою 7,95 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масу домішків в бензені:

m(дом.)=(ω(дом.)m(C6H6 з дом.)):100%=20%7,95 г:100%=1,59 г

Розраховуємо масу чистого бензену:

m(C6H6)=m(C6H6 з дом.)-m(дом.)=7,95 г-1,59 г=6,36 г

ІІ спосіб

Розраховуємо масову частку чистого бензену:

ω(C6H6)=100%-ω(дом.)=100% - 20%=80%

Обчислюємо масу чистого бензену:

m(C6H6)=(ω(C6H6)m(C6H6 з дом.)):100%=80%7,95 г:100%=6,36 г

2. Записуємо рівняння реакції:  

6,36 г           x г       у г     

C6H6 + 6Сl2 -> С6Cl6 + 6HCl

78 г             285 г    219 г

М(C6H6)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

М(C6Cl6)=285 г/моль, маса 1 моль=285 г

М(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 6 моль=219 г

х=m(С6Cl6)=6,36 г • 285 г : 78 г=23,24 г

y=m(HCl)=6,36 г • 219 г : 78 г=17,86 г

3. Обчислюємо кількість речовини продуктів реакції.

v6Cl6)=m(С6Cl6):M(С6Cl6)=6,36 г : 23,24 г/моль=0,27 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=17,86 г : 36,5 г/моль=0,49 моль

Відповідь: 23,24 г і 0,27 моль C6Cl6, 17,86 г і 0,49 моль HCl

Інші завдання дивись тут...