Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Дайте відповіді на тестові завдання.

Укажіть, чому виробництво фенолу та його використання має згубну дію на рослинний та тваринний світ:

A. Виділяються в атмосферу отруйні гази

Б. Фенол та побічні продукти є дуже отруйні й потрапляють у стічні води та грунт

B. Використовується недосконале обладнання для очищення довкілля

Г. Фенол має низьку температуру плавлення і швидко розчиняється у гарячій воді

Відповідь: АБ

 

2 Укажіть найперспективніший спосіб очищення довкілля від забруднення фенолом та його похідних:

А. Перехід до замкнутих безвідходних технологій

Б. Використання біохімічних методів

B. Обробка стічних вод озоном

Г. Видалення за допомогою розчинників

Відповідь: А

 

3 Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція фенолу з натрій гідроксидом:

А. Нейтралізації

Б. Обміну

В. Заміщення 

Г. Приєднання

Відповідь: В

 

4 Обчисліть та позначте, яка маса натрій феноляту утвориться за взаємодії фенолу масою 47 г з натрій гідроксидом:

А. 116 г

Б. 76 г

В. 80 г

Г. 58 г

Відповідь: Г

Відомо: m(С6H5OH)=47 г

Знайти: m(C6H5–ONa)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

   47 г                    х г

С6Н5–ОН + NaOH → С6Н5–ОNa + H2O

   94 г                    116 г   

М(C6H5–OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г                

М(C6H5–ONa)=116 г/моль, маса 1 моль=116 г

х=m(C6H5–ONa)=47 г • 116 г : 94 г = 58 г

Відповідь: 58 г C6H5–ONa

 

5 Обчисліть та позначте, який об'єм водню (н.у.) утвориться за взаємодії фенолу кількістю речовини 0,8 моль з натрієм:

А. 33,6 л

Б. 22,4 л

В. 8,96 л

Г. 6,72 л

Відповідь: В

Відомо: m(C6H5–OH)=0,8 моль

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

0,8 моль                               х л

6Н5–ОН + 2Na → 2С6Н5–ОNa + H2

2 моль                                 22,4 л   

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л                

х=V(H2)=0,8 моль • 22,4 л : 2 моль=8,96 л

Відповідь: 8,96 л H2

III рівень

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

І варіант

СH4 -> C2H2 -> C2H6 -> C6H5Cl -> C6H5OH

2CH4 -> C2H2 + 3H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + NaOH -> C6H5OH + NaCl

ІІ варіант

C2H4 -> C2H2 -> C6H6 -> C6H5Br -> C6H5OH

C2H4 -> C2H2 + H2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Br2 -> C6H5Br + HBr

C6H5Br + NaOH -> C6H5OH + NaBr

 

Вправа 3 Розв'яжіть задачі:

1 Розчин фенолу масою 94 г з масовою часткою речовини 0,1 піддали дії бромної води в надлишку. Обчисліть, маси утворених продуктів реакції.

Відомо: m(р-ну)=94 г; ω(C6H5–OH)=0,1

Знайти: m(C6H2Br3–OH)-?, m(Br2)-?

Розв'язування

m(C6H5–OH)=ω(C6H5–OH)m(розчину)=0,194 г=9,4 г

Записуємо рівняння реакції:

 9,4 г                       x г           у г

C6H5–OH + 3Br2 → C6H2Br3–OH + 3HBr

  94 г                       331 г      243 г 

М(C6H5–OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г                

М(C6H2Br3–OH)=331 г/моль, маса 1 моль=331 г

М(HBr)=81 г/моль, маса 1 моль=81 г, а маса 3 моль=243 г

х=m(C6H2B3–OH)=9,4 г • 331 г : 94 г=33,1 г

y=m(HBr)=9,4 г • 243 г : 94 г=24,3 г

Відповідь: 33,1 г C6H2Br3–OH24,3 г НBr

 

2 Фенол кількістю речовини 0,7 моль повністю прореагував з металічним натрієм. Обчисліть який об'єм водню (н.у.) виділився і якій кількості речовини відповідає такий об'єм.

Відомо: m(C6H5–OH)=0,7 моль

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль                               х л

6Н5–ОН + 2Na → 2С6Н5–ОNa + H2

2 моль                                 22,4 л   

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л                

х=V(H2)=0,7 моль • 22,4 л : 2 моль=7,84 л

v(H2)=V(H2):VM=7,84 л : 22,4 л/моль=0,35 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль                               х моль

6Н5–ОН + 2Na → 2С6Н5–ОNa + H2

2 моль                                 1 моль 

х=v(H2)=0,7 моль • 1 моль : 2 моль=0,35 моль

V(H2)=v(H2)VM=0,35 моль  22,4 л/моль=7,84 л

Відповідь: 7,84 л і 0,35 моль H2

 

Вправа 4 Тримеризацією речовини А об'ємом 336 мл за нагрівання до 600°С і наявності активованого вугілля отримали речовину Б. Внаслідок каталітичного хлорування Б утворилася її хлоропохідна В. Під час реакції В з водяною парою добули речовину Г, що проявляє слабо виражені кислотні властивості.

Напишіть усі можливі рівняння реакцій, назвіть сполуки А, Б, В, Г.

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Сl2 -> C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + H2O -> C6H5OH + HCl

А - етин С2Н2

Б - бензен C6H6

В - хлоробензен C6H5Cl

Г - фенол С6H5OH

Обчисліть, яка маса сполуки Г утворилася.

Відомо: V(C2H2)=336 л

Знайти: m(С6H5OH)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції тримеризації етину:

336 л     х моль

2Н2 → С6Н6

67,2 л    1 моль

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть 67,2 л 

х=v(С6H6)=336 л • 1 моль : 67,2 л=5 моль

Записуємо рівняння реакції хлорування бензену:

5 моль          х моль

C6H6 + Сl2 -> C6H5Cl + HCl

1 моль         1 моль

х=v(С2H5Cl)=5 моль • 1 моль : 1 моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції гідратації хлоропохідного:

5 моль               х г

C6H5Сl + H2O -> C6H5OH + HCl

1 моль               94 г       

М(C6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г

x=m(C6H5OH)=5 моль • 94 г : 1 моль=470 г

ІІ спосіб

V(C2H2)=336 л : 22,4 л/моль=15 моль

Записуємо рівняння реакції тримеризації етину:

3C2H2 -> C6H6

За рівнянням реакції v(C2H2):v(C6H6)=3:1, тому

v(C6H6)=v(C2H2):3=15 моль : 3=5 моль

Записуємо рівняння реакції хлорування бензену:

C6H6 + Сl2 -> C6H5Cl + HCl

За рівнянням реакції v(C6H6):v(C6H5Cl)=1:1, тому

v(C6H5Cl)=v(C6H6)=5 моль

Записуємо рівняння реакції гідратації хлоропохідного:

C6H5Сl + H2O -> C6H5OH + HCl

За рівнянням реакції v(C6H5Cl):v(C6H5OH)=1:1, тому

v(C6H5OH)=v(C6H5Cl)=5 моль

М(C6H5OH)=94 г/моль

m(C6H5OH)=v(C6H5OH)M(C6H5OH)=5 моль  94 г/моль=470 г

Відповідь: 470 г фенолу

Інші завдання дивись тут...